1

Aspectes materials de ROS ROCA

 Centre: CORPORATIU – Data: 14/10/2020 2020
 ⚪Equip:

Parts interessades

Relació de grups d'interès o grups d'interès inclosos en l'anàlisi de materialitat.

⚪ TREBALLADORS
Treballadors ocasionals, Representants dels treballadors, Empleats fixos, Delegats de prevenció.
⚪ PROVEÏDORS
Proveïdors de productes.
⚪ INTERNA
PROVEÏDORS, CLIENTS.
⚪ GOVERN I ADMINISTRACIONS
Administració regional, Administració local, Administració europea, Administració estatal o nacional.
⚪ EXTERN
SINDICATS OBRERS, SECTOR ACADÈMIC. INSTITUTS I UNIVERSITATS, GOVERN I ADMINISTRACIONS, EMPRESES CERTIFICADORES, EMPRESES ASSEGURADORES, COMUNITAT LOCAL, COMUNITAT GLOBAL.
⚪ COMUNITAT LOCAL
Organismes d' interès públic per a la SALUT, Agències d'interès públic per a EDUCACIÓ, Entitats socials (ONG), Entitats ambientals (ONG).
⚪ COMUNITAT GLOBAL
Organismes d' interès públic per a la SALUT, Agències d'interès públic per a EDUCACIÓ, Entitats socials (ONG), Entitats ambientals (ONG).
⚪ ACCIONISTES
Socis de capital - Persones físiques.

Metodologia

Relació amb els grups d'interès

Matriu de materialitat

L'avaluació o anàlisi de materialitat és un procés en què una empresa identifica els aspectes més rellevants en medi ambient, social i de governança o bon govern (ESG – Emvironmental/Social/Governance). També pot incloure aquells aspectes associats a riscos i oportunitats en l'àmbit de la digitalització, la innovació o altres esdeveniments geopolítics propis del context operatiu d'una empresa.

 

 
                     
 ANÀLISI  COMUNICACIÓ  INTERACCIÓ   COMPROMÍS  COL·LABORACIÓ