class="lazyload

Aspectes materials de ROS ROCA

 Centre: ANÀLISI CORPORATIVA – Data: 24/03/2022 2021
 ⚪Equip:

Parts interessades

Relació de grups d'interès o grups d'interès inclosos en l'anàlisi de materialitat.

⚪ TREBALLADORS
Treballadors ocasionals, Representants dels treballadors, Delegats de prevenció.
⚪ PROVEÏDORS
.
⚪ INTERNA
TREBALLADORS, PROVEÏDORS, Empreses del mateix grup, CLIENTS, ACCIONISTES.
⚪ GOVERN I ADMINISTRACIONS
.
⚪ EXTERN
COMUNITAT LOCAL, COMUNITAT GLOBAL.
⚪ COMUNITAT LOCAL
Organismes d' interès públic per a la SALUT, Mitjans locals, Entitats i associacions locals, EMPRESES I ACTIVITATS PROPERES.
⚪ COMUNITAT GLOBAL
Organismes d' interès públic per a la SALUT, Agències d'interès públic per a EDUCACIÓ, Entitats ambientals (ONG).
⚪ ACCIONISTES
Socis de capital - Persones físiques, Socis de Capital - Empreses.

Metodologia

Relació amb els grups d'interès

Matriu de materialitat

L'avaluació o anàlisi de materialitat per a l'Agenda 2030 és un procés en el qual una empresa identifica els aspectes més rellevants en matèries ambientals, socials i de governança o bon govern (ESG – Emvironmental/Social/Governance) associats a cadascun dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS/SDG).

 

 
                     
 ANÀLISI  COMUNICACIÓ  INTERACCIÓ   COMPROMÍS  COL·LABORACIÓ