Contractació · Right Supply

Informació

Índex i Informe RS26000

Right Supply és una plataforma d'anàlisi i reporting digital de la sostenibilitat per a clients i proveïdors. Està basada en la norma ISO 26000 i en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, i avalua 200 variables del bon govern de les organitzacions, calculant per a elles i per als seus proveïdors un índex Sostenibilitat global.

Ha estat desenvolupada per generar de forma totalment online els informes i memòries de sostenibilitat de les empreses. Estalviant als seus equips tècnics cents d'hores en temps de dedicació i prop del 90% dels costos d'edició de les mateixes.

Els informes resultants són aptes per a la seva verificació i la seva comunicació posterior i compleixen amb els requisits establerts en la Llei 11/2018 relativa a la declaració de l'estat d'informació no financera. Es recomana el seu registre com a document COP (Communication On Progres) de l'esquema Global Compact.

Certificat RS26000

Un cop verificats els continguts, l' organització podrà fer públic o comunicar el seu Índex i Informe RS26000 davant els seus clients i altres parts interessades. El Certificat RS26000 té una validesa màxima anual des de la data de la seva emissió i, un cop aquest hagi prescrit, la plataforma mantindrà accessible l' Informe RS26000 per un màxim de tres mesos.

Contracte

RS 26000 CSI - ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT DE L'EMPRESA

L'Índex de Sostenibilitat de l'Empresa és el sistema d'avaluació i puntuació escollit per les organitzacions per analitzar objectivament el seu progrés en sostenibilitat, millorar-lo progressivament i comunicar-lo als seus clients i grups d'interès.

Gràcies a les informacions introduïdes a la plataforma, el sistema genera de forma automàtica el seu Informe de Responsabilitat Social Corporativa. Aquest informe pot ser registrat com a document COP (Communication On Progres) en l'esquema Global Compact de les Nacions Unides.

RS 26000 SVC - CADENA DE VALOR SOSTENIBLE

Sustainable Value Chain és un Servei d'avaluació de l'Índex de Sostenibilitat dels seus proveïdors en la cadena de subministrament.  RS 26000 · SVC reporta anualment per a la seva organització indicadors, agregats i per proveïdor, en matèries tan importants com l' economia circular, el canvi climàtic i altres aspectes rellevants de l' àmbit del bon govern corporatiu.

Formalització del contracte

Descarrega's a continuació el model de contracte (en espanyol o anglès) per formalitzar l'acord de serveis. Indiqui les opcions que més s' adaptin a les seves necessitats. Podrà emplenar-lo i enviar-lo on-line. Realitzi el pagament de la quota bàsica anual mitjançant transferència bancària en compte o mitjançant pagament amb targeta en aquesta mateixa pàgina.

Pla anual Agenda 2030

PREU FIX ANUAL GARANTIT FINS A L' ANY 2030
RS 26000 · CSI COMPANY SUSTAINABILITY INDEX
Subjecte a l'augment oficial de l'índex de preus al consum (IPC/CPI)

Subtotal 650,00 €

 IVA /VAT (21%)  136,50 €

 TOTAL 786,50 €

1