Dades generals

Presentació introductòria

.

 

Centre/s
999

Treballadors
99

Superfície
m2

Activitat en Tn 

Testimonis

UBICACIÓ· CENTRE PRINCIPAL

Descripció de l' activitat

Activitats i abast de la Declaració Ambiental

Testimonis

Enfocament de gestió i governança ambiental

Descripció del Sistema de Gestió Ambiental

Ubicació i contacte

Adreça: Carrer, Nº, Ciutat, (PROVÍNCIA) – Tel: Mail:

Web:

.


Codi CNAE primari i secundari:


Política mediambiental

Política de l'organització

Comunicació i participació

sistema Reporting Digital EMAS 

El present document web que es mostra a la seva pantalla, es correspon la Declaració Ambiental Digital EMAS de .

A la part inferior de la mateixa podrà trobar la secció "REGISTRE DE VERIFICACIÓ" on podrà descarregar el document verificat i validat davant l'organisme certificador acreditat. D' aquesta manera s' assegura la correspondència exacta amb la Declaració Ambiental generada des de la plataforma Rightsupply.net per a la seva versió i data de vigència. Aquest model digital permet als lectors i usuaris el filtratge d' informació i la generació dinàmica de gràfics a partir de les dades validades.

Informació social

Enllaç aquí amb les nostres principals xarxes socials.