CARGILL: CARGILL BCN

Benvinguda


manosoja3

L'objectiu de Cargill és oferir nutrició a nivell mundial d'una manera segura, responsable i sostenible. Combinem la nostra experiència amb les noves tecnologies i el coneixement, convertint-nos en un partner de confiança per a clients i proveïdors en les àrees d'alimentació, nutrició animal, agricultura i sector financer i industrial en més de 125 països. Per a això disposem de:

 • 155.000 empleats
 • Treballant en 70 països
 • Més de 150 anys d'experiència.

Vam fundar la nostra empresa amb la creença que "la nostra paraula és el nostre compromís". Aquest és l'estàndard sobre el qual fem negocis. Ens comprometem a treballar amb responsabilitat, ja que busquem el nostre objectiu de ser el líder mundial en l'apoderament de les persones.

Cargill ha estat present a Espanya des de 1960. Actualment opera a través de la seva única entitat jurídica, Cargill S.L.U. i compta amb uns 700 empleats ubicats a la seu de Sant Cugat del Vallès i a les plantes de producció de Martorell, Reus, Mequinensa i Barcelona.

A la seva Planta del Port de Barcelona, de 67 treballadors de mitjana, Cargill SLU desenvolupa activitats dedicades a la mòlta de faves de soja, obtenint farina per a la fabricació de pinsos per a la nutrició animal, oli cru per a posterior ús alimentari (food i feed) i industrial i màscara. Compta amb un sistema de Gestió Ambiental amb Certificació ISO 14001 des de l'any 1998 i des de 1999 està adherida al Sistema Comunitari de gestió i auditoria mediambiental, EMAS, (E-CAT-S-000013).

Aquesta declaració ambiental es tracta d'una actualització de la realitzada el 2019 estant prevista la seva 8a renovació per al 2024.

.

banner-rewards

Activitats i abast de la Declaració Ambiental


Cargill SLU, a la seva Planta del Port de Barcelona, es dedica a la mòlta de faves de soja, obtenint farina per a la fabricació de pinsos per a nutrició animal i oli cru per a posterior ús alimentari (food i feed) i industrial i màscara. Les operacions es regeixen segons els Principis de Cargill en Seguretat Alimentària, Medi Ambient i Seguretat i salut laboral. Les instal·lacions del centre productiu estan situades al Moll Álvarez de la Campa, nº 2, al Port de Barcelona.

Així mateix, l'abast del Sistema de Gestió Medi Ambiental abasta les activitats de "elaboració de farina i oli de cru a partir de faves de soja" realitzades al centre de treball que Cargill disposa a Barcelona al carrer Muelle Alvarez de la Campa, S/N (08039). No està previst que cap altre centre de treball de què disposa CARGILL SLU a Espanya s' adhereixi al registre EMAS.

La superfície total de les instal·lacions ocupades per Cargill Barcelona és d'uns 36.872 m² més 9.554 m², aquesta última concedida en una nova concessió el 12 de febrer de 2016. El terreny està classificat com a d'ús industrial i és una concessió administrativa del Port de Barcelona. Els terrenys ocupats per Cargill van ser recuperats del mar, per la qual cosa no s'havia donat cap ús previ del sòl.

En el centre de treball objecte d' aquesta Declaració Mediambiental, treballen de mitjana 67 empleats, en cinc torns de producció, tots els dies de l' any, més contractistes eventuals en funció de les necessitats de planta. 

La funció EHS disposa d'una persona a terra per realitzar les funcions del sistema de gestió, medi ambient, prevenció i seguretat de processos. Aquesta persona es troba dins de l'estructura de l'EHS a nivell nacional, rebent suport a ell i a la planta dels diferents especialistes que conformen l'equip nacional ehs.

El sistema de gestió ambiental compta amb un manual, 27 procediments documentats, registres i instruccions.

productesoja1 vista2

.

Descripció del Sistema de Gestió Ambiental


CARGILL SLU, al seu centre de treball de Barcelona, compta amb Certificació ISO 14001 des de l'any 1998, i està adherida de forma voluntària al sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals (EMAS) des de l'any 1999, segons Reglament CE Nº 1221/2009, amb núm de registre E-CAT-S-000013.

L'abast del Sistema de Gestió Medi ambiental abasta les activitats de "elaboració de farina i oli de cru a partir de faves de soja" realitzades al centre de treball que Cargill disposa a Barcelona al carrer Muelle Alvarez de la Campa, S/N (08039). No està previst que cap altre centre de treball de què disposa CARGILL SLU a Espanya s' adhereixi al registre EMAS.

De forma anual, i tal com ho estableix la norma ISO 14001, es realitza una auditoria per un ens certificador per tal d' avaluar el Sistema de Gestió, i detectar desviacions per tal d' accions per millorar l' acompliment ambiental de l' organització.

Com a punt a ressaltar i mostra del compromís amb la millora contínua i prevenció de la contaminació recollit en la Política del Centre, Cargill va desenvolupar a finals dels anys 90 un pla extraordinari per a la reducció de les emissions de pols a nivells mínims molt per sota dels que existeixen en aquest tipus d'indústria a nivell mundial. Aquest pla de control per a la prevenció d'emissions, una vegada desenvolupat i posat en marxa, va obtenir uns resultats excel·lents i van merèixer el reconeixement intern de la Companyia a nivell mundial, atorgant a la Planta el "Achievers Recognition Award ". Aquest reconeixement és un prestigiós guardó atorgat per CARGILL en el qual competeixen totes les Plantes de Cargill de totes les divisions del món i en el qual es premien les millores tècniques utilitzades. Així mateix, aquests processos de minimització van merèixer l' aprovació per part de les Autoritats de l' Ajuntament de Barcelona.

Cargill SLU disposa actualment d'Autorització Ambiental de referència B1CS160151 de 2019.

La planta va renovar la seva concessió amb el Port el febrer de 2016 per als propers 20 anys, de manera que assegura la seva activitat al Port de Barcelona amb la implementació de diversos projectes de millora de les instal·lacions i el seu funcionament. 

.

Ubicació i contacte


Adreça: Moll Álvarez de la campa, 2 BarcelonaTel: +34 932 230 454 · Mail: ·
Web: https://www.cargill.es

.


Codi CNAE primari i secundari:


Política de l'organització


La protecció del Medi Ambient, l'assegurament de la Prevenció de Riscos Laborals i la protecció de la Seguretat Alimentària formen part de les polítiques bàsiques de la Planta Cargill SLU de Barcelona.

Aquesta Política garanteix el compromís d'adherir-se als següents Principis Fonamentals:

MEDI AMBIENT  

 • Complir i vetllar pel compliment continuat de la legislació i normativa ambiental aplicable, així com els requisits interns i externs de Cargill. Treballar per aconseguir i garantir una protecció ambiental eficaç, utilitzant les millors tècniques disponibles. Així mateix, vetllar per l'ús racional dels recursos naturals, amb l'objectiu d'optimitzar el consum d'energia, aigua i gas natural a la Planta, col·laborant així en la consecució del desenvolupament sostenible.
 • Avaluar els aspectes ambientals causats per la nostra activitat de fresat de soja, amb la finalitat de prevenir-los, eliminar-los o reduir-los al màxim, prestant especial atenció a les emissions aèries, la generació i gestió de residus, els abocaments al medi aquàtic i el soroll.
 • Establir objectius i metes ambientals, disposar de programes per revisar-los i aconseguir-los, per aconseguir, amb la participació de tota l'organització, una millora contínua del nostre rendiment ambiental, implementant la prevenció de la contaminació.
 • Promoure la minimització en la generació de residus, i assegurar la seva correcta gestió tant interna com externa
 • Realitzar la declaració ambiental amb una periodicitat anual amb informació transparent i veraç.

SEGURETAT I SALUT  

 • Millorar i incrementar la cultura de seguretat de tot el personal de planta.
 • Implicar tot el personal a comunicar, i eliminar les condicions o comportaments que puguin provocar accidents greus o mortals (SIF).
 • Identificar els perills i riscos presents en totes les nostres activitats i àrees de treball, comunicar-los al nostre personal juntament amb les mesures de prevenció i control corresponents, amb la finalitat d'eliminar o minimitzar els accidents, lesions i malalties professionals que se'n derivin.
 • Protegir la salut i el benestar del nostre personal proporcionant-los un entorn de treball segur, saludable i saludable i condicions d'acord amb les lleis aplicables.
 • Desenvolupar, implementar i mantenir un sistema de gestió basat en l'estricte compliment de les lleis, regulacions i estàndards nacionals i internacionals relacionats amb la seguretat i la salut en el treball i, al mateix temps, amb les polítiques corporatives i estàndards corporatius de Cargill.
 • Desenvolupar plans de formació, formació i sensibilització del nostre personal sobre les obligacions i responsabilitats inherents a la seguretat i la salut en el treball, i involucrar-los en el sistema i la vigilància perquè aquestes polítiques siguin efectives.
 • Promoure i mantenir una millora contínua del sistema de gestió de la seguretat, els processos i les prestacions relacionades amb la seguretat i la salut laboral a partir dels resultats en auditories, l'anàlisi d'estadístiques i dades, les accions correctores i preventives i altres fonts de millora. 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA  

 • Cargill es compromet a proporcionar serveis, aliments i productes segurs per a persones i animals.
 • Utilitzarem només aquells proveïdors i sistemes per al desenvolupament de productes, aprovisionament, cadena de subministrament, transport, emmagatzematge, fabricació i distribució que garanteixin la seguretat alimentària i el compliment dels estàndards dels nostres productes.
 • Tots els aspectes rellevants de Seguretat Alimentària es comunicaran internament i externament.
 • Complirem amb els requisits de Seguretat Alimentària que hem acordat amb els nostres clients.
 • Totes les unitats de negoci, funcions i empleats de Cargill s'encarreguen de garantir la fabricació segura de productes que compleixin amb les lleis i regulacions aplicables i amb els requisits de seguretat / seguretat alimentària i qualitat. 

GENERAL  

 • Complir amb els requisits legals, reglamentaris i reglamentaris vigents.
 • Complir els requisits de les parts interessades.
 • Disposar dels elements i mesures necessàries per evitar accidents o incidències que puguin afectar negativament el Medi Ambient, la Salut, la Seguretat Laboral i la Seguretat Alimentària.
 • Establir procediments i canals de comunicació i informació permanent amb els nostres empleats, clients, proveïdors i públic en general, sobre les repercussions de la nostra activitat en el Medi Ambient, Seguretat Laboral i Salut i Seguretat Alimentària.
 • Proporcionar els recursos econòmics, humans i tecnològics necessaris per a la conservació del medi ambient, la prevenció de la contaminació i l'aparició d'accidents laborals, la promoció de la salut dels treballadors i la protecció de la seguretat alimentària.
 • Avaluar prèviament els canvis de l'organització, per tal d'assegurar que no tinguin un impacte negatiu en la conservació del medi ambient, la preservació de la seguretat laboral i la salut i la seguretat alimentària.
 • Fomentar la participació activa, la implicació, la conscienciació i el sentit de responsabilitat de tots els nostres empleats en relació amb l'impacte del seu treball en el Medi Ambient, la Salut, la Seguretat En el Treball i la Seguretat Alimentària, mitjançant una formació i formació adequades i continuades aportant els recursos necessaris per a això.
 • Selecciona aquells proveïdors que compleixin els nostres requisits per a la garantia total de matèries primeres i ingredients
 • Identificar els riscos i oportunitats relacionats amb el Medi Ambient, la Salut, la Seguretat Laboral i la Seguretat Alimentària, amb la finalitat de controlar-los o optimitzar-los.
 • Millorar contínuament els processos.

Aquesta Política s'emmarca dins dels principis bàsics de la gestió del cargill. Es revisarà i publicarà anualment, es comunicarà a tots els empleats i es posarà a disposició del públic.

Carlos Velez (Director de Planta)

Barcelona 07 de Març de 2019

Missions


L'objectiu de Cargill és oferir nutrició a nivell mundial d'una manera segura, responsable i sostenible. Combinem la nostra experiència amb les noves tecnologies i el coneixement, convertint-nos en un partner de confiança per a clients i proveïdors en les àrees d'alimentació, nutrició animal, agricultura i sector financer i industrial en més de 125 països. Per a això disposem de:

 • 160.000 treballadors
 • Treballant en 70 països
 • Més de 150 anys d'experiència.

Vam fundar la nostra empresa amb la creença que "la nostra paraula és el nostre compromís". Aquest és l'estàndard sobre el qual fem negocis. Ens comprometem a treballar amb responsabilitat, ja que busquem el nostre objectiu de ser el líder mundial en l'apoderament de les persones.

Cargill ha estat present a Espanya des de 1960. Actualment opera a través de la seva única entitat jurídica, Cargill S.L.U. i compta amb uns 700 empleats ubicats a la seu de Sant Cugat del Vallès i a les plantes de producció de Martorell, Reus, Mequinensa i Barcelona.

A la seva planta del Port de Barcelona Cargill SLU desenvolupa activitats dedicades a la mòlta de soja, obtenint farina per a la fabricació d'alimentació per a nutrició animal, oli cru per a ús posterior d'aliments (aliments i pinsos) i industrial i de closca.  

.

Visió


Cargill treballa per nodrir el món d'una manera segura, responsable i sostenible. Per això ens centrem en crear connexions perquè entre tots podem transformar el món. Estem en una posició única per connectar les persones, tenir un impacte positiu en el planeta a través dels productes i serveis que oferim, alhora que avancem en els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU.

Cargill promou un compromís permanent amb el medi ambient per garantir llocs de treball segurs, saludables i respectuosos amb el medi ambient mitjançant la implementació i promoció d'una sèrie de programes específics a tot el món, per tal de protegir el medi ambient, la salut i la seguretat dels seus empleats, contractistes, clients, comunitats i totes aquelles persones i entorns que , d'alguna manera, es poden veure afectades per les seves activitats.

Cargill S.L.U., es compromet a complir amb tots els requisits legals aplicables, a evitar qualsevol dany a les persones, salut o medi ambient, i tot això comprometent-se a la millora contínua en els seus sistemes de gestió ambiental i les seves actuacions, aprofundint en la seva responsabilitat en:

 • Construir, mantenir i operar les plantes i les seves instal·lacions per tal de protegir el medi ambient, els recursos humans i físics. Proporcionar i exigir l'ús d'equips i mesures de protecció adequades; i assegurar-se que tots els treballs, per urgents que siguin, s'han de dur a terme de manera segura;
 • Complir amb tots els requisits i límits imposats per la legislació nacional i internacional aplicable, amb els Requisits Corporatius de "Medi Ambient, Salut i Seguretat" (EHS), així com qualsevol altre requisit acordat per la Companyia;
 • Prestar especial atenció a la prevenció de tots els riscos i accidents que puguin afectar el Medi Ambient, la Salut o la Seguretat de les persones i implantar plenament un sistema d'identificació i avaluació de riscos, així com mesures de control de processos per a totes les seves activitats i identificació de possibles situacions d'emergència i preparar les accions a realitzar si es produeixen;
 • Implicar els treballadors en el procés d'avaluació de riscos, en les investigacions d'accidents, en el desenvolupament i revisió de polítiques i objectius de l'EHS i consultar-los en cas de canvis que puguin afectar l'EHS;
 • Establir programes de millora contínua, definir objectius i establir plans d'acció per a la seva consecució, inclosa l'assignació de recursos, revisió i resultats.
 • Treballar en els camps de la recerca i el desenvolupament i l'enginyeria per a la millora contínua de productes i processos amb la finalitat de reduir riscos i impactes ambientals.
 • Maximitzar la producció, a la recerca de minimitzar el consum de matèries primeres i auxiliars, així com la producció de residus;
 • Utilitzar l'energia i els recursos naturals de manera racional i eficient, reduint el seu consum optimitzant els sistemes de planificació i producció.
 • Reduir, en la mesura del possible tècnicament i econòmicament, el nivell d'emissions a l'aire, l'aigua i el sòl, incloses les olors i el soroll, i assegurar que els residus s'eliminin adequadament.
 • Formar i sensibilitzar a tot el personal de la seva pròpia importància en l'Empresa mitjançant l'ús de sistemes interns d'intercanvi d'informació amb la finalitat d'aconseguir una millora contínua en el rendiment del sistema de gestió ehs;
 • Cooperar amb les autoritats locals, inspectors i entitats col·laboradores de l'Administració per treballar conjuntament, reduir riscos i minimitzar els impactes ambientals.
 • Informar a tots els grups d'interès dels principals paràmetres del nostre Sistema de Gestió ehs, així com donar suport a projectes locals relacionats amb la Seguretat, la Salut i el Medi Ambient;
 • Contribuir, a través de la col·laboració dels nostres proveïdors, a la reducció dels impactes sobre la Seguretat, la Salut i el Medi Ambient derivats dels béns i serveis obtinguts d'aquests;
 • Establir inspeccions periòdiques per verificar l'eficàcia del Sistema de Gestió de l'EHS i assolir els objectius fixats, així com la supervisió de l'actuació general en l'EHS a través de les activitats d'inspecció i control adequades.

sistema Reporting Digital EMAS 


El present document que es mostra en la seva pantalla, correspon a la Declaració Ambiental Digital EMAS de CARGILL. Inclou la Declaració Ambiental completa i validada de l'organització.

Informació social


class="lazyload
class="lazyload
 
class="lazyload

Enllaça aquí amb les nostres principals xarxes socials.

Altres informacions i notícies d' interès


Contingut no requerit pel Reglament EMAS o les seves disposicions complementàries.

Material audiovisual d'interès


 2020

Centres de treball
1

Treballadors
67

Producció en tn
754.203

Superfície
36.872 m2

SITUACIÓ : CENTRE PRINCIPAL 

Des de Cargill Barcelona presentem aquest any 2021 la nostra primera Declaració Ambiental en format 100% DIGITAL. Amb això, millorem la nostra comunicació i eficiència en aplicació del Reglament EUROPEU EMAS. COORDINADOR DE L'EHS

Testimonis

 Indicadores globales 2020

Inclou la suma de tots els centres de l'organització inscrits en el Registre EMAS 

CONSUM ENERGÈTIC

class="lazyload

299.283 Mwh

• Compra Renovable- %
• Prod. Fotovoltaica 0 %

CONSUM D'AIGUA

class="lazyload

178.283 m3

• Xarxa de subministrament100 %
• Xarxa | Altres 

ABOCAMENTS

class="lazyload

99572 m3

• Llera pública 0 %
• Sist. Sanejament 100 %

CO2 EMISSIONS

class="lazyload

53.113,81 Tn

• Indirectes 0,38 %
• Directes %

RESIDUS

class="lazyload

 1.144,85 Tn

• Perillosos %
• Valorització 96,21 %

Valors unitaris sobre producció/rendiment

0.4Mhw /tn p.s.

0.236   m3/tn p.s.

0.132 m3/tn p.s

0,07 Tn/tn p.s.

0,00152   Tn/tn p.s.

Unitats p.s.: Produït / Servit

 Indicadores ambientales EMAS

 Análisis, planificación y desempeño ambiental

 Bones pràctiques de gestió ambiental

Reducció de les emissions de CO2 de l'organització


Bones Pràctiques de Gestió Ambiental

D' igual manera, d' acord amb el seu programa de Responsabilitat Social, mediambiental i en cerca de la millora de la seva comunitat, CARGILL SLU realitza anualment les següents accions: 

 • Dia de la Terra – Espigolada: Es realitza recol·lecció de productes del camp coordinats per l'empresa Espigolador. A causa de la pandèmia del COVID-19 no es va poder realitzar aquesta activitat durant el 2020, sent l'última vegada que es va realitzar, el dia 1 de Juny de 2019. i es van recollir més de 600 kgs de clavegueres. Amb això es va contribuir a la millora medi ambiental i se' n beneficien les parts més necessitades de la societat.
 • El 2020 es va realitzar un webinar i una col·laboració econòmica i social amb la fundació ECOCOLMENA que fomenta la protecció de les abelles i la conservació de la biodiversitat.

Cargill Care té el compromís de seguir donant suport a iniciatives similars que millorin la conscienciació ambiental entre els seus treballadors i la societat.

Reducció de les emissions de CO2 de producte


Bones Pràctiques de Gestió Ambiental

L'empresa disposa d'un certificat de certificat 2BSvs com a certificat de sostenibilitat de la matèria primera que adquireix pel seu procés productiu al port de Barcelona. 

De l'any 2021 al 2024 estan previstos una sèrie de projectes en planta que permetran la reducció de diversos aspectes significatius de l'activitat i milloressin les eficiències energètiques del procés productiu i logístic.

Per als aspectes en fase de disseny que tindran una incidència significativa en la vida útil dels processos que es realitzin a la planta de Cargill Port de Barcelona, des dels departament d' enginyeria i manteniment, es treballa en l' adopció d' una sèrie de millores i best practices que permetin disminuir el consum de recursos i la contaminació atmosfèrica, amb la consegüent millora en l' eficiència energètica en els consums d' equips i processos.

Registres de verificació

La present Declaració Ambiental Digital ha estat verificada per:

ES-V-0001AENOR

Pot descarregar aquí el Màster File de l'EMAS· DAD_CARGILL_2020-2 fdo
Data d'última edició:
22 December, 2021 – Versió del Màster File Nº: 3

TRADUCCIONS D'AQUESTA DECLARACIÓ AMBIENTAL: Aquesta Declaració Ambiental de l'EMAS ha estat verificada en la seva llengua original. Els navegadors utilitzats pels interessats per a la seva consulta, o la pròpia Plataforma RightSupply, podrà traduir automàticament la seva transcripció directa, sense que a priori l'entitat certificadora consideri validat el seu contingut traduït. Per a això, es recomanen mètodes com la traducció jurada.