CARGILL: CARGILL BCN

VALIDACIÓ PENDENT

Dades generals

Presentació

manosoja3

L'objectiu de Cargill és oferir nutrició a nivell mundial d'una manera segura, responsable i sostenible. Combinem la nostra experiència amb les noves tecnologies i el coneixement, convertint-nos en un partner de confiança per a clients i proveïdors en les àrees d'alimentació, nutrició animal, agricultura i sector financer i industrial en més de 125 països. Per a això disposem de:

 • 155.000 empleats
 • Treballant en 70 països
 • Més de 150 anys d'experiència.

Vam fundar la nostra empresa amb la creença que "la nostra paraula és el nostre compromís". Aquest és l'estàndard sobre el qual fem negocis. Ens comprometem a treballar amb responsabilitat, ja que busquem el nostre objectiu de ser el líder mundial en l'apoderament de les persones.

Cargill ha estat present a Espanya des de 1960. Actualment opera a través de la seva única entitat jurídica, Cargill S.L.U. i compta amb uns 700 empleats ubicats a la seu de Sant Cugat del Vallès i a les plantes de producció de Martorell, Reus, Mequinensa i Barcelona.

A la seva Planta del Port de Barcelona, de 67 treballadors de mitjana, Cargill SLU desenvolupa activitats dedicades a la mòlta de faves de soja, obtenint farina per a la fabricació de pinsos per a la nutrició animal, oli cru per a posterior ús alimentari (food i feed) i industrial i màscara. Compta amb un sistema de Gestió Ambiental amb Certificació ISO 14001 des de l'any 1998 i des de 1999 està adherida al Sistema Comunitari de gestió i auditoria mediambiental, EMAS, (E-CAT-S-000013).

Aquesta declaració ambiental es tracta d'una actualització de la realitzada el 2019 estant prevista la seva 8a renovació per al 2024.

.

banner-rewards
 2021

Centre/s
1

Treballadors
67

Producció en tn
754.203

Superfície
36.872 m2

SITUACIÓ : CENTRE PRINCIPAL 

Des de Cargill Barcelona presentem aquest any 2021 la nostra primera Declaració Ambiental en format 100% DIGITAL. Amb això, millorem la nostra comunicació i eficiència en aplicació del Reglament EUROPEU EMAS. COORDINADOR DE L'EHS

Testimonis

Polítiques i sistema de gestió

Activitats i abast de la Declaració Ambiental

Cargill SLU, a la seva Planta del Port de Barcelona, es dedica a la mòlta de faves de soja, obtenint farina per a la fabricació de pinsos per a nutrició animal i oli cru per a posterior ús alimentari (food i feed) i industrial i màscara. Les operacions es regeixen segons els Principis de Cargill en Seguretat Alimentària, Medi Ambient i Seguretat i salut laboral. Les instal·lacions del centre productiu estan situades al Moll Álvarez de la Campa, nº 2, al Port de Barcelona.

Així mateix, l'abast del Sistema de Gestió Medi Ambiental abasta les activitats de "elaboració de farina i oli de cru a partir de faves de soja" realitzades al centre de treball que Cargill disposa a Barcelona al carrer Muelle Alvarez de la Campa, S/N (08039). No està previst que cap altre centre de treball de què disposa CARGILL SLU a Espanya s' adhereixi al registre EMAS.

La superfície total de les instal·lacions ocupades per Cargill Barcelona és d'uns 36.872 m² més 9.554 m², aquesta última concedida en una nova concessió el 12 de febrer de 2016. El terreny està classificat com a d'ús industrial i és una concessió administrativa del Port de Barcelona. Els terrenys ocupats per Cargill van ser recuperats del mar, per la qual cosa no s'havia donat cap ús previ del sòl.

En el centre de treball objecte d' aquesta Declaració Mediambiental, treballen de mitjana 67 empleats, en cinc torns de producció, tots els dies de l' any, més contractistes eventuals en funció de les necessitats de planta. 

La funció EHS disposa d'una persona a terra per realitzar les funcions del sistema de gestió, medi ambient, prevenció i seguretat de processos. Aquesta persona es troba dins de l'estructura de l'EHS a nivell nacional, rebent suport a ell i a la planta dels diferents especialistes que conformen l'equip nacional ehs.

El sistema de gestió ambiental compta amb un manual, 27 procediments documentats, registres i instruccions.

productesoja1 vista2

Descripció del Sistema de Gestió Ambiental

CARGILL SLU, al seu centre de treball de Barcelona, compta amb Certificació ISO 14001 des de l'any 1998, i està adherida de forma voluntària al sistema comunitari de gestió i auditories mediambientals (EMAS) des de l'any 1999, segons Reglament CE Nº 1221/2009, amb núm de registre E-CAT-S-000013.

L'abast del Sistema de Gestió Medi ambiental abasta les activitats de "elaboració de farina i oli de cru a partir de faves de soja" realitzades al centre de treball que Cargill disposa a Barcelona al carrer Muelle Alvarez de la Campa, S/N (08039). No està previst que cap altre centre de treball de què disposa CARGILL SLU a Espanya s' adhereixi al registre EMAS.

De forma anual, i tal com ho estableix la norma ISO 14001, es realitza una auditoria per un ens certificador per tal d' avaluar el Sistema de Gestió, i detectar desviacions per tal d' accions per millorar l' acompliment ambiental de l' organització.

Com a punt a ressaltar i mostra del compromís amb la millora contínua i prevenció de la contaminació recollit en la Política del Centre, Cargill va desenvolupar a finals dels anys 90 un pla extraordinari per a la reducció de les emissions de pols a nivells mínims molt per sota dels que existeixen en aquest tipus d'indústria a nivell mundial. Aquest pla de control per a la prevenció d'emissions, una vegada desenvolupat i posat en marxa, va obtenir uns resultats excel·lents i van merèixer el reconeixement intern de la Companyia a nivell mundial, atorgant a la Planta el "Achievers Recognition Award ". Aquest reconeixement és un prestigiós guardó atorgat per CARGILL en el qual competeixen totes les Plantes de Cargill de totes les divisions del món i en el qual es premien les millores tècniques utilitzades. Així mateix, aquests processos de minimització van merèixer l' aprovació per part de les Autoritats de l' Ajuntament de Barcelona.

Cargill SLU disposa actualment d'Autorització Ambiental de referència B1CS160151 de 2019.

La planta va renovar la seva concessió amb el Port el febrer de 2016 per als propers 20 anys, de manera que assegura la seva activitat al Port de Barcelona amb la implementació de diversos projectes de millora de les instal·lacions i el seu funcionament. 

.

Ubicació i contacte

Adreça: Moll Álvarez de la campa, 2 BarcelonaTel: +34 932 230 454 · Mail: ·
Web: https://www.cargill.es

.


Codi CNAE primari i secundari:


Política de l'organització

La protecció del Medi Ambient, l'assegurament de la Prevenció de Riscos Laborals i la protecció de la Seguretat Alimentària formen part de les polítiques bàsiques de la Planta Cargill SLU de Barcelona.

Aquesta Política garanteix el compromís d'adherir-se als següents Principis Fonamentals:

MEDI AMBIENT  

 • Complir i vetllar pel compliment continuat de la legislació i normativa ambiental aplicable, així com els requisits interns i externs de Cargill. Treballar per aconseguir i garantir una protecció ambiental eficaç, utilitzant les millors tècniques disponibles. Així mateix, vetllar per l'ús racional dels recursos naturals, amb l'objectiu d'optimitzar el consum d'energia, aigua i gas natural a la Planta, col·laborant així en la consecució del desenvolupament sostenible.
 • Avaluar els aspectes ambientals causats per la nostra activitat de fresat de soja, amb la finalitat de prevenir-los, eliminar-los o reduir-los al màxim, prestant especial atenció a les emissions aèries, la generació i gestió de residus, els abocaments al medi aquàtic i el soroll.
 • Establir objectius i metes ambientals, disposar de programes per revisar-los i aconseguir-los, per aconseguir, amb la participació de tota l'organització, una millora contínua del nostre rendiment ambiental, implementant la prevenció de la contaminació.
 • Promoure la minimització en la generació de residus, i assegurar la seva correcta gestió tant interna com externa
 • Realitzar la declaració ambiental amb una periodicitat anual amb informació transparent i veraç.

SEGURETAT I SALUT  

 • Millorar i incrementar la cultura de seguretat de tot el personal de planta.
 • Implicar tot el personal a comunicar, i eliminar les condicions o comportaments que puguin provocar accidents greus o mortals (SIF).
 • Identificar els perills i riscos presents en totes les nostres activitats i àrees de treball, comunicar-los al nostre personal juntament amb les mesures de prevenció i control corresponents, amb la finalitat d'eliminar o minimitzar els accidents, lesions i malalties professionals que se'n derivin.
 • Protegir la salut i el benestar del nostre personal proporcionant-los un entorn de treball segur, saludable i saludable i condicions d'acord amb les lleis aplicables.
 • Desenvolupar, implementar i mantenir un sistema de gestió basat en l'estricte compliment de les lleis, regulacions i estàndards nacionals i internacionals relacionats amb la seguretat i la salut en el treball i, al mateix temps, amb les polítiques corporatives i estàndards corporatius de Cargill.
 • Desenvolupar plans de formació, formació i sensibilització del nostre personal sobre les obligacions i responsabilitats inherents a la seguretat i la salut en el treball, i involucrar-los en el sistema i la vigilància perquè aquestes polítiques siguin efectives.
 • Promoure i mantenir una millora contínua del sistema de gestió de la seguretat, els processos i les prestacions relacionades amb la seguretat i la salut laboral a partir dels resultats en auditories, l'anàlisi d'estadístiques i dades, les accions correctores i preventives i altres fonts de millora. 

SEGURETAT ALIMENTÀRIA  

 • Cargill es compromet a proporcionar serveis, aliments i productes segurs per a persones i animals.
 • Utilitzarem només aquells proveïdors i sistemes per al desenvolupament de productes, aprovisionament, cadena de subministrament, transport, emmagatzematge, fabricació i distribució que garanteixin la seguretat alimentària i el compliment dels estàndards dels nostres productes.
 • Tots els aspectes rellevants de Seguretat Alimentària es comunicaran internament i externament.
 • Complirem amb els requisits de Seguretat Alimentària que hem acordat amb els nostres clients.
 • Totes les unitats de negoci, funcions i empleats de Cargill s'encarreguen de garantir la fabricació segura de productes que compleixin amb les lleis i regulacions aplicables i amb els requisits de seguretat / seguretat alimentària i qualitat. 

GENERAL  

 • Complir amb els requisits legals, reglamentaris i reglamentaris vigents.
 • Complir els requisits de les parts interessades.
 • Disposar dels elements i mesures necessàries per evitar accidents o incidències que puguin afectar negativament el Medi Ambient, la Salut, la Seguretat Laboral i la Seguretat Alimentària.
 • Establir procediments i canals de comunicació i informació permanent amb els nostres empleats, clients, proveïdors i públic en general, sobre les repercussions de la nostra activitat en el Medi Ambient, Seguretat Laboral i Salut i Seguretat Alimentària.
 • Proporcionar els recursos econòmics, humans i tecnològics necessaris per a la conservació del medi ambient, la prevenció de la contaminació i l'aparició d'accidents laborals, la promoció de la salut dels treballadors i la protecció de la seguretat alimentària.
 • Avaluar prèviament els canvis de l'organització, per tal d'assegurar que no tinguin un impacte negatiu en la conservació del medi ambient, la preservació de la seguretat laboral i la salut i la seguretat alimentària.
 • Fomentar la participació activa, la implicació, la conscienciació i el sentit de responsabilitat de tots els nostres empleats en relació amb l'impacte del seu treball en el Medi Ambient, la Salut, la Seguretat En el Treball i la Seguretat Alimentària, mitjançant una formació i formació adequades i continuades aportant els recursos necessaris per a això.
 • Selecciona aquells proveïdors que compleixin els nostres requisits per a la garantia total de matèries primeres i ingredients
 • Identificar els riscos i oportunitats relacionats amb el Medi Ambient, la Salut, la Seguretat Laboral i la Seguretat Alimentària, amb la finalitat de controlar-los o optimitzar-los.
 • Millorar contínuament els processos.

Aquesta Política s'emmarca dins dels principis bàsics de la gestió del cargill. Es revisarà i publicarà anualment, es comunicarà a tots els empleats i es posarà a disposició del públic.

Carlos Velez (Director de Planta)

Barcelona 07 de Març de 2019

Missió

L'objectiu de Cargill és oferir nutrició a nivell mundial d'una manera segura, responsable i sostenible. Combinem la nostra experiència amb les noves tecnologies i el coneixement, convertint-nos en un partner de confiança per a clients i proveïdors en les àrees d'alimentació, nutrició animal, agricultura i sector financer i industrial en més de 125 països. Per a això disposem de:

 • 160.000 treballadors
 • Treballant en 70 països
 • Més de 150 anys d'experiència.

Vam fundar la nostra empresa amb la creença que "la nostra paraula és el nostre compromís". Aquest és l'estàndard sobre el qual fem negocis. Ens comprometem a treballar amb responsabilitat, ja que busquem el nostre objectiu de ser el líder mundial en l'apoderament de les persones.

Cargill ha estat present a Espanya des de 1960. Actualment opera a través de la seva única entitat jurídica, Cargill S.L.U. i compta amb uns 700 empleats ubicats a la seu de Sant Cugat del Vallès i a les plantes de producció de Martorell, Reus, Mequinensa i Barcelona.

A la seva planta del Port de Barcelona Cargill SLU desenvolupa activitats dedicades a la mòlta de soja, obtenint farina per a la fabricació d'alimentació per a nutrició animal, oli cru per a ús posterior d'aliments (aliments i pinsos) i industrial i de closca.  

.

Visió

Cargill treballa per nodrir el món d'una manera segura, responsable i sostenible. Per això ens centrem en crear connexions perquè entre tots podem transformar el món. Estem en una posició única per connectar les persones, tenir un impacte positiu en el planeta a través dels productes i serveis que oferim, alhora que avancem en els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU.

Cargill promou un compromís permanent amb el medi ambient per garantir llocs de treball segurs, saludables i respectuosos amb el medi ambient mitjançant la implementació i promoció d'una sèrie de programes específics a tot el món, per tal de protegir el medi ambient, la salut i la seguretat dels seus empleats, contractistes, clients, comunitats i totes aquelles persones i entorns que , d'alguna manera, es poden veure afectades per les seves activitats.

Cargill S.L.U., es compromet a complir amb tots els requisits legals aplicables, a evitar qualsevol dany a les persones, salut o medi ambient, i tot això comprometent-se a la millora contínua en els seus sistemes de gestió ambiental i les seves actuacions, aprofundint en la seva responsabilitat en:

 • Construir, mantenir i operar les plantes i les seves instal·lacions per tal de protegir el medi ambient, els recursos humans i físics. Proporcionar i exigir l'ús d'equips i mesures de protecció adequades; i assegurar-se que tots els treballs, per urgents que siguin, s'han de dur a terme de manera segura;
 • Complir amb tots els requisits i límits imposats per la legislació nacional i internacional aplicable, amb els Requisits Corporatius de "Medi Ambient, Salut i Seguretat" (EHS), així com qualsevol altre requisit acordat per la Companyia;
 • Prestar especial atenció a la prevenció de tots els riscos i accidents que puguin afectar el Medi Ambient, la Salut o la Seguretat de les persones i implantar plenament un sistema d'identificació i avaluació de riscos, així com mesures de control de processos per a totes les seves activitats i identificació de possibles situacions d'emergència i preparar les accions a realitzar si es produeixen;
 • Implicar els treballadors en el procés d'avaluació de riscos, en les investigacions d'accidents, en el desenvolupament i revisió de polítiques i objectius de l'EHS i consultar-los en cas de canvis que puguin afectar l'EHS;
 • Establir programes de millora contínua, definir objectius i establir plans d'acció per a la seva consecució, inclosa l'assignació de recursos, revisió i resultats.
 • Treballar en els camps de la recerca i el desenvolupament i l'enginyeria per a la millora contínua de productes i processos amb la finalitat de reduir riscos i impactes ambientals.
 • Maximitzar la producció, a la recerca de minimitzar el consum de matèries primeres i auxiliars, així com la producció de residus;
 • Utilitzar l'energia i els recursos naturals de manera racional i eficient, reduint el seu consum optimitzant els sistemes de planificació i producció.
 • Reduir, en la mesura del possible tècnicament i econòmicament, el nivell d'emissions a l'aire, l'aigua i el sòl, incloses les olors i el soroll, i assegurar que els residus s'eliminin adequadament.
 • Formar i sensibilitzar a tot el personal de la seva pròpia importància en l'Empresa mitjançant l'ús de sistemes interns d'intercanvi d'informació amb la finalitat d'aconseguir una millora contínua en el rendiment del sistema de gestió ehs;
 • Cooperar amb les autoritats locals, inspectors i entitats col·laboradores de l'Administració per treballar conjuntament, reduir riscos i minimitzar els impactes ambientals.
 • Informar a tots els grups d'interès dels principals paràmetres del nostre Sistema de Gestió ehs, així com donar suport a projectes locals relacionats amb la Seguretat, la Salut i el Medi Ambient;
 • Contribuir, a través de la col·laboració dels nostres proveïdors, a la reducció dels impactes sobre la Seguretat, la Salut i el Medi Ambient derivats dels béns i serveis obtinguts d'aquests;
 • Establir inspeccions periòdiques per verificar l'eficàcia del Sistema de Gestió de l'EHS i assolir els objectius fixats, així com la supervisió de l'actuació general en l'EHS a través de les activitats d'inspecció i control adequades.

Comunicació i participació

sistema Reporting Digital EMAS 

El present document que es mostra en la seva pantalla, correspon a la Declaració Ambiental Digital EMAS de CARGILL. Inclou la Declaració Ambiental completa i validada de l'organització.

Informació social

class="img-responsive
class="img-responsive
 
class="img-responsive

Enllaça aquí amb les nostres principals xarxes socials.

Altres informacions i notícies d' interès

Contingut no requerit pel Reglament EMAS o les seves disposicions complementàries.

Material audiovisual d'interès

Avaluació i acompliment mediambiental

Mètriques principals

 Indicadores globales 2021

Inclou la suma de tots els centres de l'organització inscrits en el Registre EMAS 

CONSUM ENERGÈTIC

class="img-responsive

299.283 Mwh

• Compra Renovable- %
• Prod. Fotovoltaica 0 %

CONSUM D'AIGUA

class="img-responsive

178.283 m3

• Xarxa de subministrament100 %
• Xarxa | Altres 

ABOCAMENTS

class="img-responsive

99572 m3

• Llera pública 0 %
• Sist. Sanejament 100 %

CO2 EMISSIONS

class="img-responsive

53.113,81 Tn

• Indirectes 0,38 %
• Directes %

RESIDUS

class="img-responsive

 1.144,85 Tn

• Perillosos %
• Valorització 96,21 %

Valors unitaris sobre producció/rendiment

0.4Mhw /tn p.s.

0.236   m3/tn p.s.

0.132 m3/tn p.s

0,07 Tn/tn p.s.

0,00152   Tn/tn p.s.

Unitats p.s.: Produït / Servit

En els següents aparellats poden ser consultades dades addicionals verificades i validades per l' entitat de certificació AENORen data  

Dimensió de l' activitat

Descripció de l'activitat principal

Cargill SLU desenvolupa activitats a la seva planta del Port de Barcelona dedicada al fresat de fesols de soja, obtenint farina per a la fabricació de pinsos per a nutrició animal, oli cru per a ús alimentari posterior (aliments i pinsos) i industrial i closca.

El nostre procés productiu implica l'ús de l'hexà com a dissolvent per a l'extracció d'oli.

Aquest dissolvent és producte de la destil·lació de petroli, extremadament inflamable i molt volàtil, per la qual cosa la Planta de Barcelona ha adoptat mesures de seguretat i medi ambient molt severes i estrictes per eliminar i/o minimitzar els riscos associats.

Les nostres operacions es regeixen pels Principis de Seguretat Alimentària, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball de Cargill.

Les instal·lacions del centre de producció estan situades al Moll Álvarez de la Campa, nº 2, al Port de Barcelona.

La superfície total de les instal·lacions ocupades per Cargill Barcelona és d'uns 36.872 m² més 9.554 m², aquesta última concedida en una nova concessió el 12 de febrer de 2016. El terreny està classificat com a d'ús industrial i és una concessió administrativa del Port de Barcelona. Els terrenys ocupats per Cargill van ser recuperats del mar, per la qual cosa no s'havia donat cap ús previ del sòl.

Al centre, objecte d'aquesta Declaració Mediambiental treballen de mitjana 67 empleats, en cinc torns de producció, tots els dies de l'any, més contractistes eventuals en funció de les necessitats de planta.

Evolució de la producció/prestació de serveis

There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.

Ús i gestió de l'energia

Gestió energètica

La planta s'alimenta d'energia elèctrica contractada a la companyia EDP, la qual tenen un alt índex de producció d'energies renovables. La planta també té previstes inversions per a la construcció d'alguna instal·lació fotovoltaica en els propers anys.

Pel que fa al consum de Gas Natural, se centra en l' ús d' una caldera de vapor, la qual subministra calor a les diferents etapes del procés productiu, que permeten una alta recuperació de l' hexà utilitzat en el processos d' extracció, i garanteix la qualitat i seguretat dels productes produïts.

Properament es canviarà la caldera de procés per millorar l' eficiència de l' equip i reduir les emissions atmosfèriques, la qual cosa permetrà reduir l' impacte ambiental.

Gestió i control ambiental

A causa d'una aturada per obres al centre de trasformadors elèctrics en l'últim trimestre del 2019 es va augmentar el consum de gasoil a causa de l'ús de generadors, tornant a ser el consum habitual durant el 2020.

*10,96kWh / L de dièsel. Carbon Trust Conversion Factors

Ràtios i evolució específiques

MWh unitats de consum d'energia

Ús i gestió de l'aigua

Gestió de l'aigua

L' empresa no disposa de pous per a la captació d' aigua. L' activitat utilitza aigua provinent de la xarxa d' abastament municipal per als seus diferents usos i aigua de mar per al procés de refrigeració.

El consum màxim d'aigua previst durant el desenvolupament de l'activitat és de 8.200.000 m3/any, diferenciant els següents consums màxims anuals per a cada origen:

 • Aigua recollida de la xarxa municipal: 160.000 m3/any
 • Aigua de mar (per refredar): 8.040.000 m3/any

Gestió i control ambiental

Augmenta el consum d'aigua respecte al 2019 a causa de l'augment de la producció. Aquest fet és especialment destacable en la captació d'aigua de mar, atès que se supera l'ús d'aigua de mar previst en l'autorització ambiental integrada, sent el consum en 2020 de 8.484.000 m3 quan el límit previst era de 8.040.000 m3 . Després de consulta a OGAU se sol·licitarà un augment de cabal de captació per incloure'l dins de la sol·licitud de la revisió anticipada de l'autorització ambiental de 2021.

Ràtios i evolució específiques

Gestió d'abocaments d'aigües residuals

Gestió d'abocadors

A Cargill Barcelona l'abocament d'aigua es deu a:

 • Aigües Sanitàries
 • Pluja
 • Aigües Industrials (que són les procedents del procés productiu)
 • Aigua de refrigeració (que són les procedents d'operacions de refrigeració)

Pel que fa als punts d'alta, actualment se'n troben tres:

 • Un per a aigües sanitàries i pluvials (que s'aboquen a clavegueram públic prèvia decantació de sòlids en dipòsit decantador enterrat)
 • Un altre per a les aigües industrials que s'aboquen al clavegueram públic del Port de Barcelona
 • Altres per a aigües procedents del circuit de refrigeració (Cargill Barcelona utilitza aigua de mar per a un dels circuits de refrigeració. L'abocament d'aigües de refrigeració és aproximadament de 1000 m³/h., tenint en compte que l'aigua de mar que s'utilitza per a refrigeració es retorna en les mateixes condicions que es capten (ja que l'intercanvi és totalment indirecte, exceptuant un lleuger increment de temperatura (màxim de 5º C, d'acord amb Autorització Ambiental).

Gestió i control ambiental

CARGILL SLU, com ho estableix la legislació, presenta els resultats dels autocontrols de les aigües residuals de forma anual a l' ACA. Els resultats respecte al límit establert per Reglament metropolità d'aigües residuals (RMAAR):

 • Nitrogen Kjeld: Valor límit: 90 mg/L. Valor màxim obtingut: 12,7 mg/L. Valor màxim obtingut: 12,7 mg/L.
 • Fosfor: Valor límit: 50 mg/L. Valor màxim obtingut: 0,59 mg/L. Valor màxim obtingut: 0,59 mg/L.
 • Demanda química d'oxigen: Valor límit: 1500 mg/L. Valor màxim obtingut: 1080 mg/L. Valor màxim obtingut: 1080 mg/L. Valor màxim obtingut: 1080 mg/L. Valor màxim obtingut: 1080 mg/L. Valor màxim obtingut: 1080 mg/L. Valor màxim obtingut: 1080 mg/L
 • Clorurs: Valor límit: 2500 mg/L Cl-. Valor màxim obtingut: 220 mg/L Cl-
 • Carboni orgànic total: Valor límit: 450 mg/L. Valor màxim obtingut: 269 mg/L
 • Sulfurs: Valor límit: 1 mg/L. Valor màxim obtingut: 2,6 mg/L
 • Sulfats: Valor límit: 1000 mg/L. Valor màxim obtingut: 173 mg/L
 • Matèries en suspensió: Valor límit: 750 mg/L. Valor màxim obtingut: 30 mg/L
 • Matèria orgànica: Valor límit: 1000 mg/L. Valor màxim obtingut: 720 mg/L
 • Sales Solubles / Conductivitat: Valor límit: - Ms/cm. Valor màxim obtingut: 1,56 Ms/cm
 • Matèries inhibidores: 25 Equitox/m³. Valor màxim obtingut: 2,05 Equitox/m³

En la inspecció realitzada el 23-09-2019 per l'AMB, en el punt d'abocament d'aigües residuals situat al pàrquing de l'empresa, el paràmetre de sulfurs va superar els límits marcats pel Reglament Metropolità d ́Abocaments d'Aigües residuals. Aquesta analítica puntual va generar el corresponent expedient SN2019000497 que va finalitzar amb les accions correctives per conèixer les causes i evitar la superació d' aquest paràmetre.

Durant el 2020 s'ha superat el valor de sulfurs i clorurs, per la qual cosa s'ha mantingut una reunió amb l'AMB per realitzar un estudi respecte a aquests fets puntuals. Durant el 2021 no s'ha detectat la superació d'aquests valors en els autocontrols i inspeccions de l'AMB.

Canal públic rebent l'alta:

Ràtios i evolució específiques

Emissions de CO2

Gestió d'emissions

Les principals emissions de Cargill són partícules de pols en suspensió (PST), compostos orgànics volàtils (COV), CO2, CO, NOX i gasos refrigerants.

PST: durant l'any 2019 es va realitzar el control de les emissions de tots els focus emissors de partícules de pols (PST), aquests controls es realitzen cada 3 anys segons els requisits normatius CAPCA. També s'ha registrat un nou focus emissor de les noves sitges 8-9, el seu mesurament va començar el 2020 i va acabar el 2021.

COV: durant l'any 2020 s'han realitzat el control de les emissions del focus d'emissions de Compostos Orgànics Volàtils (Nº747) que es realitza cada 2 anys segons els requisits normatius CAPCA. Respecte a les millores realitzades durant el 2019 en els equips d'extracció s'ha aconseguit una reducció significativa del nivell d'emissions de COV ́s, arribant a ser un 40% menor que anys anteriors

CO2: durant l'any 2019 es va realitzar el control de les emissions del focus de la caldera de gas de planta, aquests controls es realitzen cada 3 anys segons els requisits normatius CAPCA. L' actual caldera de planta és d' una potència de 26706Kw i alimenta de vapor d' aigua al procés d' extracció d' oli de soja de planta. Durant el 2020 va entrar en funcionament un sistema automàtic de mesurament (SAM) connectat a la xarxa de control d'emissions XEAC de la Generalitat de Catalunya. S'ha millorat les emissions de CO2 a causa de la combustió de gasoil, ja que durant aquest any no s'ha requerit la utilització d'equips electrògens que es van necessitar durant l'aturada de planta de 2019, i només hi ha hagut emissions per l'ús dels motors del sistema contra incendi i l'ús de la pala excavadora per a les operacions de descàrrega dels cellers dels vaixells PANAMAX

CO i NOX: durant l'any 2019 es va realitzar el control de les emissions del focus de la caldera de gas de planta, aquests controls es realitzen cada 3 anys segons els requisits normatius CAPCA. L' actual caldera de planta és d' una potència de 26706Kw i alimenta de vapor d' aigua al procés d' extracció d' oli de soja de planta. Durant el 2020 va entrar en funcionament un sistema automàtic de mesurament (SAM) connectat a la xarxa de control d'emissions XEAC de la Generalitat de Catalunya. El 2019 s'ha realitzat una revisió de tots els focus emissors presents a la fàbrica: 11 de combustió i 33 de processos industrials. El projecte per comunicar les altes i baixes en els focus es va presentar a principis del 2020, i un cop es tingui resposta de l'ajuntament, es planificaran les mesures d'emissions amb una entitat acreditada al més aviat possible. Estava previst realitzar els controls el 2020, però es va presentar a Abril de 2020 el projecte de modificació de la llicència ambiental per a la inclusió dels nous focus donats d'alta al departament de territori i sostenibilitat, però encara no s'ha obtingut resposta de l'ajuntament, amb la qual cosa l'entitat de control no ha pogut venir a les nostres instal·lacions. En la següent revisió es donarà trasllat del resultat dels mesuraments, així com si fos necessària realitzar alguna acció derivada.

El 2020 s'ha realitzar la inspecció RITE i d'eficàcia energètica de la instal·lació. El control de fuites dels gasos refrigerants es realitza anualment per l' empresa mantenidora, i les fuites d' aquests gasos va augmentar un 18% a causa de diverses avaries d' equips de refrigeració pendents de renovar.

Gestió i control ambiental

EMISSIÓ DE FOCI

Cargill disposa el 2020 d'un total de 30 focus actius:

 1. Aspiració de sitges 1 i 2 (equip 702). Llibre de registre 5402. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 2. Aspiració de sitges 3 i 4 (equip 703). Llibre de registre 5401. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 3. Aspiració sitges 5 i 6 (equip 704).  Llibre de registre 5403. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 4. Aspriació dels tancs 25, 24 i 30 (equip 711). Llibre de registre 5412. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 5. Assecador (equip 707A). Llibre de registre 11191. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 6. Assecador (equip 707B). Llibre de registre 11192. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 7. - Focus donat de baixa.
 8. Aspiració de l'assecador de farina (equip 750). Llibre de registre 4683. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 9. Aspiració del tanc 94 (equip 794). Llibre de registre 5413. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 10. Aspiració del tanc 91 (equip 791). Llibre de registre 5416. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 11. Aspiració del tanc 92 (equip 792). Llibre de registre 5417. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 12. Aspiració del tanc 93 (equip 793). Llibre de registre 5418. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 13. Aspiració dels tancs 95 i 96 (equip 795). Llibre de registre 5419. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 14. Ventilador dels refredadors de farina 137A (equip 751A). Llibre de registre 4576. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 15. Ventilador dels refredadors de farina 137B (equip 751B). Llibre de registre 4678. Aquest focus emet partícules de pols (CAPCA B 04060508) amb límit d'emissió de 20 mg/Nm3.
 16. Ventilador purga de l'extractor (equip 746). Llibre de registre NR-008108-P. Aquest focus emet compostos orgànics volàtils (hexà) amb límit d'emissió els establert en Reial Decret 117/2003: soja premsada normal: 0,8 kg/t.
  Soja en làmines blanques: 1,2 kg/t. (CAPCA A06040401)
 17. Ventilador evacuació flegmes (equip 747). Llibre de registre 4676. Aquest focus emet compostos orgànics volàtils (hexà) amb límit d'emissió els establert en Reial Decret 117/2003: soja premsada normal: 0,8 kg/t.
  Soja en làmines blanques: 1,2 kg/t. (CAPCA A06040401)
 18. Caldera gas natural Potència: 26.706 kW. Llibre de registre 3171. Aquest focus emet CO (límit d'emissió 100 mg/Nm) i NOx (límit d'emissió 450 mg/Nm). (CAPCA B03010301) 
 19. - Focus donat de baixa.
 20.  Venteig del tanc d' oli 56, Llibre de registre NR-008110-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA C04060518)
 21. Venteig del tanc d' oli 57; Llibre de registre NR-008111-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA C04060518)
 22. Venteig del tanc d' oli 58; Llibre de registre NR-008112-9-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA C04060518)
 23. Venteig del tanc d'oli 59; Llibre de registre NR-008113-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA C04060518)
 24. Venteig del tanc d' oli 60; Llibre de registre NR-008114-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA C04060518)
 25. Venteig del tanc d' oli 61; Llibre de registre NR-008115-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA C04060518)
 26. Venteig del tanc d' oli 62; Llibre de registre NR-008116-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA C04060518)
 27. Venteig del tanc d' oli 63; Llibre de registre NR-008117-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA C04060518)
 28. Venteig del tanc d'oli 64; Llibre de registre NR-008118-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA C04060518)
 29. Vitrina de laboratori per a dissolvents. Llibre de registre NR-008127-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA B04050608)
 30. Vitrina de laboratori per a àcids. Llibre de registre NR-008128-P. Focus exempt de realitzar mesures de contaminació tal com indica la resolució de l'AAI seguint l'article 5.4 del Reial decret 100/2011. (CAPCA B04050608)
 31. Màquina Kemper de soldadura;  Llibre de registre NR-008129-P. Aquest focus emet partícules de pols amb límit d'emissió de 50 mg/Nm3. (CAPCA B04050608)
 32. Caldera ACS potència 65kW. Llibre de registre NR-008131-C. Aquest focus emet CO (límit d'emissió 100 mg/Nm) i NOx (límit d'emissió 450 mg/Nm). (CAPCA --03010305)

Cap de les mitjanes, obtingudes en condicions normals de funcionament normal, supera els valors límit d' emissió.

A continuació, es presenten la Taula d'emissions de Co2 (que conté les emissions equivalents de CO2 directes* i indirectes**) i la Taula d'altres emissions contaminants (que conté l'emissió màssica del global de contaminats per a la totalitat dels focus d'emissió).  

*Taxa d'emissió marginal de CO2 mitjana ponderada dels EUA d'AVERT de l'any 2019. 1,562.4 lb CO2/MWh × (4.536 × 10-4 tones mètriques/lb) × 0.001 MWh/kWh = 7.09 × 10-4 tones mètriques de CO2/kWh

** The Carbon Trust, factsheet CTL085.  Energy and carbon conversions 2009 update. 2,669 kg CO2/L dièsel. Dades de CO2 equivalents relatives a les fuites de gas refrigerant se obtien de l'informe de MANTENIMENT INSTAL·lacions TÈRMIQUES 2020 CARGILL BARCELONA RITE 14-2003985-Q

Emissions de CO2

Altres emissions

Gestió de residus

Gestió de residus

Destaquen, per volum generat, residus com la ferralla, pedres i pals, palets de fusta, material d' obra, oli usat, etc.

Gestió i control ambiental

Cargill Puerto de Barcelona ha experimentat una disminució de la ràtio de la quantitat de residus generats per unitat productiva, augmentant el percentatge de valorització de residus i reduint el volum total de residus perillosos i residus destinats a abocador.

Ràtios i evolució específiques

Ràtio de residus

Gestió de matèries primeres i recursos

Gestió dels recursos materials

L'empresa CARGILL, SLU té la seva activitat dins del sector agroindustrial, concretament en el comerç de cereals, fresat d'olis, refinat, envasat i comercialització d'olis vegetals, alimentació animal; comerç de primeres matèries, producció de malta, formulació, producció i venda d'ingredients alimentaris i texturitzadors, producció i venda de midons, edulcorants i derivats de midó, inclosos medicaments propietaris. La planta és una planta de fresat de soja i planta d'extracció d'oli de soja.

La planta de Cargill Puerto de Barcelona està dedicada al fresat de mongetes de soja i a l'extracció d'oli cru de soja.

Gestió i control ambiental

Els productes produïts són 44% i 47% soja, closca (fibra) i oli de soja crua. Aquests productes es carreguen a granel en camions o vaixells.
L'entrada de la matèria primera a la planta, Soybean Bean, es realitza a través de la descàrrega dels vaixells PANAMAX que atraquen al moll unit a les instal·lacions de Cargill. Aquesta descàrrega es realitza mitjançant descarregues i transportadors instal·lats al Moll, i s'emmagatzema en 8 sitges de formigó amb una capacitat total de 56.000 Tn.

Els materials auxiliars necessaris en el procés productiu són els següents:

Addictius a la caldera: Permeten controlar la qualitat de l'aigua que s'utilitza per generar el vapor d'aigua necessari en el procés, evitant la corrosió en l'equip i millorant l'eficiència del procés

Talc: S'afegeix abans d'acabar de moldre el menjar de soja per evitar que es croni. La seva descàrrega es realitza mitjançant camions cisterna i s'emmagatzema en dipòsit de superfície

Carbonat de calci: Producte utilitzat per al sistema de filtració de pols de soja en el sistema de filtració d'aire d'aspiració dels descarregadors de plantes

Hexane: Necessari per poder extreure l'oli dels flocs grocs de la fava de soja laminada. Aquest dissolvent es subministra a través de camions cisterna i s'emmagatzema dipositat enterrat a l'edifici d'extracció.

Lubricants i greixos: Necessari per a la lubricació de les parts mòbils de tots els equips vegetals.

Oli de flegma: Absorbent líquid de vapors d'hexà en el sistema de filtració de la planta d'extracció

Form-Al D: Biocida utilitzat en l'emmagatzematge de menjar de soja per evitar l'aparició de Salmonella

Deptal: Producte de neteja utilitzat a la planta d'extracció per a la neteja de zones olioses

Sal: S'utilitza per a la generació d'aigua descalcificada per alimentar la caldera

Additius per a l'osmosi: productes per millorar la neteja i el control dels equips d'osmosi a la zona de calderes

Dièsel: S'utilitza per alimentar els motors del sistema de foc de la planta i com a combustible per a les pales excavadores utilitzades en la neteja i buidatge de les retencions dels vaixells PANAMAX

Ràtios i evolució específiques

Altres indicadors d'interès ambiental

Altres indicadors de gestió ambiental

BIODIVERSITAT

No hi ha hagut increment de superfície, tot i que està previst en els propers anys augmentar la superfície total a causa de la nova concessió. A causa dels nous projectes la superfície pavimentada es va haver d'incrementar durant el 2019. La superfície destinada a mantenir la biodiversitat del centre són les zones enjardinades les quals compten amb espècies d' arbres i vegetació mediterrània. Aquesta superfície és de 250 m2.

A través de la fundació Cargill Care es vol promoure les subvencions a projectes d'increment i conservació de la biodiversitat. Col·laborant el 2021 amb organitzacions com ECOCOLMENA i altres de similars.

Indicadors de biodiversitat

Veure text introductori i taula anterior.

Anàlisi d' impacte i planificació de la millora

Aspectes i impactes ambientals

Aspectes i impactes ambientals

Sent conscients que l' activitat de Cargill pot acabar generant un impacte en el medi ambient, establim programes específics per identificar i caracteritzar els diferents aspectes ambientals, directes i indirectes, relacionats amb totes les operacions, processos, productes i serveis de la planta, considerant condicions operatives normals, anormals i accidentals, i tenint en compte el context de l' organització i les parts interessades, així com el cicle de vida. A partir d'aquesta avaluació, identifiquem aquells aspectes/impactes ambientals significatius en els quals establir objectius de millora ambiental. Per a tots aquests aspectes ambientals significatius es desenvolupen diverses activitats de supervisió i d' acompliment operacional, reflectits en diferents procediments operatius o instruccions. A continuació, es defineixen alguns conceptes:

Aspecte ambiental: element de les activitats, productes o serveis d'una organització que pot interferir amb el Medi Ambient. Un aspecte ambiental important és aquell que té o pot tenir un impacte ambiental significatiu.

Impacte ambiental:qualsevol canvi originat en el Medi Ambient, ja sigui advers o beneficiós que derivi totalment o parcialment de les activitats, productes o serveis de l'Organització. 

Cicle de vida: etapes consecutives i interrelacionades d'un sistema de producte (o servei), des de l'adquisició de matèria primera o la seva generació de recursos naturals fins a la disposició final. 

Aspecte Mediambiental Directe: s' inclouen les activitats d' una organització sobre els quals aquesta té el control de la gestió i poden incloure, entre altres coses:  

 • Emissions de l'aire 

 • Abocaments a l'aigua 

 • Prevenció, reciclatge, reutilització, transport i eliminació de residus sòlids i altres, en particular residus perillosos 

 • Ús i contaminació del sòl 

 • Ús dels recursos naturals i matèries primeres (inclosa l'energia) 

 • Problemes locals (soroll, vibracions, olors, pols, aspecte visual, etc.) 

 • Qüestions relacionades amb el transport (de béns i serveis i de persones) 

 • Risc d'accidents i impactes ambientals derivats, o que puguin derivar-se d'incidències, accidents i possibles situacions d'emergència. 

 • Impacte en la biodiversitat 

Aspecte Mediambiental Indirecte: com a conseqüència de les activitats, productes i serveis d' una organització, es poden produir impactes mediambientals significatius sobre els quals l' organització no tingui ple control de la gestió. Aquí s' hi poden incloure, entre altres qüestions:  

 • Aspectes relacionats amb la producció (disseny, desenvolupament, envasos, transport, ús i valorització, i eliminació de residus) 

 • Inversions de capital, préstecs i assegurances 

 • Nous mercats 

 • Elecció i composició dels serveis (per exemple, transport o restauració) 

 • Decisions administratives i de planificació 

 • Composició de la gamma de productes 

 • L'acompliment ambiental i les pràctiques de contractistes, subcontractistes i proveïdors.

Descripció dels aspectes ambientals més destacats i significatius

L'avaluació anual d'aspectes i impactes ambientals es realitza d'acord amb el procediment PR-EHS-06 del sistema de gestió de Cargill, S.L.U del Port de Barcelona.  Per a això, s'enumeren les activitats desenvolupades per a cada procés, identificant aquells aspectes ambientals que es puguin produir. La identificació es realitza en activitats realitzades en condicions normals, anormals i possibles situacions d'emergència.

El:

 • Aspectes
 • Impacte ambiental
 • Recursos afectats
 • Cicle de vida

Els criteris utilitzats per a l'avaluació d'aspectes i impactes ambientals són:

 • Abast
 • Probabilitat
 • Recuperabilitat
 • Gravetat
 • Normativa
 • Quantificació
 • Compliment legal
 • Avaluació de significats
 • Control

D'altra banda, s'identifiquen i avaluen les possibles situacions d'emergència relacionades amb el Medi Ambient, la Seguretat i la Salut en el pla d'emergència de cadascuna de les plantes de Cargill, SLU, contemplant:

 • La identificació i caracterització d'emergències, dins i fora de la planta, relacionades amb totes les operacions, processos, productes i serveis de la planta, considerant condicions normals, anormals i accidentals de funcionament, així com les causades per factors aliens a la pròpia activitat de Cargill;
 • Definició de la metodologia i criteris importants utilitzats en l'avaluació d'emergències;
 • Elaboració del Pla d'Emergència i manual de crisi.

Els principals aspectes ambientals significatius de Cargill S.L.U. els podem observar a continuació. Sent tots ells directes llevat de l'emissió de NOx, CO2 i CO per les calderes dels vaixells, que és un aspecte indirecte.

 • Generació d'emissions de CO2, NOX - Caldera de vapor: està en projecte el canvi de la caldera i de 4 dels rotatius de planta. Amb la millora d' eficiència energètica esperada i el compliment legal dels paràmetres d' emissions
 • Emissió de NOX, CO i CO2 per part dels vaixells de matèria primera - Descàrrega/Càrrega de vaixells: es treballa amb el grup de treball de Medi Ambient per a les noves iniciatives de molls electrificats per poder eliminar les emissions dels vaixells, a més de les noves normatives internacionals que reduiran l'impacte d'aquestes emissions
 • Increment dels residus d'oli mineral - Manteniment i lubricació equips: S'ha incrementat el consum de greixos i olis a causa del canvi de molts equips. També el mal funcionament del 924 ha incrementat el consum d'oli de flegmes i generació de residus
 • Increment de residus de Ferralla - Manteniment i Projectes: S'ha reduït la ràtio respecte al 2019, però s'ha incrementat per sobre del límit de l'autorització ambiental a causa dels projectes realitzats el 2019-2020, on s'han canviat una gran quantitat d'equips de planta, aquests canvis han estat comunicats a l'administració
 • Increment de residus de paper i cartró - Subministraments de material per a Manteniment i Enginyeria: S'ha incrementat la segregació de residus de cartró, principalment per posar un nou punt de recollida al taller i millorar la comunicació de segregació de residus . Efecte d' això també s' ha reduït la quantitat de residus banals
 • Increment de residus de fluorescents - Manteniment i Enginyeria: S'han hagut de canviar diverses il·luminàries de planta que encara no han estat substituïdes a led. S' ha incrementat el volum respecte a l' any anterior, tot i que no s' ha superat el límit autoritzat
 • Increment de residus d'envasos domestics - Segregació de residus: S'ha incrementat la segregació de residus de plàstic(envasos assimilables a urbans), s'ha doblat el nombre de contenidors de recollida i s'ha ubicat en un punt més accessible per a tot el personal que accedeix a planta. . Efecte d' això també s' ha reduït la quantitat de residus banals. Es treballa amb el Club Emas per poder aprofitar les bandes dels elevadors per a diferents projectes d'economia circular
 • Superación parámetros aigües d'abocament aigües de procés - Extracción: Se segueix sense esbrinar la generación puntual de Sulfuros en les aigües de procés. S'està realitzant un estudi sobre això amb l'empresa Nalco. S' han tingut incompliment normatius i reunions amb l' administració al respecte.

 

Planificació de la millora ambiental

Planificació objectiva

En base als aspectes ambientals significatius i al context de l' organització es defineixen una sèrie d' objectius per a la millora de l' acompliment ambiental de Cargill al port de Barcelona.

Planificació de la millora ambiental

A continuació es presenten els objectius de millora implementats entre les dates 2020 i 2021

S'assoleixen els objectius previstos, llevat de les metes referents a la il·luminació de planta (en haver-se finalitzat la modificació de focus el 2021) i el referent a l'augment del 5% de residus valoritzables ( l'any 2019 el 98,62% dels residus van ser d'aquest tipus, per la qual cosa es tractava d'una meta molt ambiciosa). 

Descripció global del progrés ambiental 

En aquesta declaració ambiental s' observa la millora de l' activitat, a través de la pròpia evolució dels indicadors requerits pel Reglament Europeu EMAS i de la consecució dels objectius auditats.

Bones pràctiques de gestió ambiental

Reducció de les emissions de CO2 de l'organització

Bones Pràctiques de Gestió Ambiental

D' igual manera, d' acord amb el seu programa de Responsabilitat Social, mediambiental i en cerca de la millora de la seva comunitat, CARGILL SLU realitza anualment les següents accions: 

 • Dia de la Terra – Espigolada: Es realitza recol·lecció de productes del camp coordinats per l'empresa Espigolador. A causa de la pandèmia del COVID-19 no es va poder realitzar aquesta activitat durant el 2020, sent l'última vegada que es va realitzar, el dia 1 de Juny de 2019. i es van recollir més de 600 kgs de clavegueres. Amb això es va contribuir a la millora medi ambiental i se' n beneficien les parts més necessitades de la societat.
 • El 2020 es va realitzar un webinar i una col·laboració econòmica i social amb la fundació ECOCOLMENA que fomenta la protecció de les abelles i la conservació de la biodiversitat.

Cargill Care té el compromís de seguir donant suport a iniciatives similars que millorin la conscienciació ambiental entre els seus treballadors i la societat.

Reducció de les emissions de CO2 de producte

Bones Pràctiques de Gestió Ambiental

L'empresa disposa d'un certificat de certificat 2BSvs com a certificat de sostenibilitat de la matèria primera que adquireix pel seu procés productiu al port de Barcelona. 

De l'any 2021 al 2024 estan previstos una sèrie de projectes en planta que permetran la reducció de diversos aspectes significatius de l'activitat i milloressin les eficiències energètiques del procés productiu i logístic.

Per als aspectes en fase de disseny que tindran una incidència significativa en la vida útil dels processos que es realitzin a la planta de Cargill Port de Barcelona, des dels departament d' enginyeria i manteniment, es treballa en l' adopció d' una sèrie de millores i best practices que permetin disminuir el consum de recursos i la contaminació atmosfèrica, amb la consegüent millora en l' eficiència energètica en els consums d' equips i processos.

Bones pràctiques de gestió ambiental

Bones Pràctiques de Gestió Ambiental

D'acord a la DECISIÓ (UE) 2017/1508 DE LA COMISSIÓ de 28 d'agost de 2017 sobre el document de referència sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres comparatius d'excel·lència per al sector de la producció d'aliments i begudes en el marc del Reglament (CE) n.o 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), a l'activitat li són d'aplicació el BREF sobre les millors tècniques disponibles (MTD) aplicables a les indústries d'alimentació, beguda i llet d'agost de 2006 i el BREF d'eficiència energètica de febrer de 2009.

Els MTD d' aplicació són els següents:

 • Utilització de mesures correctores per reduir les emissions de contaminants a l'atmosfera (filtres de mànigues, filtres de cartutxos, ciclons i scrubbers).
 • Sistema de recollida de vessaments (cubeta de retenció).
 • Disposa d'un sistema de gestió ambiental certificat EMAS (número de registre: ES-CAT-000013) i ISO 14001.
 • Pavimentació de la planta per impermeabilitzar el sòl.
 • Emmagatzematge de residus sota cobert.
 • La nostra planta i diversos centres de treball i proveïdors associats compten amb la certificació de sostenibilitat 2BS vs-PRO02 de Biomass Biofuels Sustainability auditada per Bureau Veritas, amb el número de certificat 2BS010131.

Registre de verificació

La present Declaració Ambiental Digital ha estat verificada per:

ES-V-0001AENOR

Pot descarregar aquí el Màster File de l'EMAS· DAD_CARGILL_2020-2 fdo
Data d'última edició:
24 May, 2022 – Versió del Màster File Nº: 3 PENDENT DE VALIDACIÓ

TRADUCCIONS D'AQUESTA DECLARACIÓ AMBIENTAL: Aquesta Declaració Ambiental de l'EMAS ha estat verificada en la seva llengua original. Els navegadors utilitzats pels interessats per a la seva consulta, o la pròpia Plataforma RightSupply, podrà traduir automàticament la seva transcripció directa, sense que a priori l'entitat certificadora consideri validat el seu contingut traduït. Per a això, es recomanen mètodes com la traducció jurada.