AQUEST POST SERVEIX PER PERMETRE QUE LES TAULES EMES FUNCIONIN AMB LA VARIABLE NO BUIDA VAR2

AIXÍ ES PODRÀ GENERAR ALMENYS UN VALOR DE TAULA I PODER EDITAR-LA EN UN FUTUR DES DE LA INTERFACE DE WPDATATABLS