Els grups d'interès, un veritable repte en les regles
ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Grups d'interès, grups d'interès, grups d'interès; ja formen part de la nova terminologia que defineix l'ecosistema social de les organitzacions. Els grups d'interès integren, completen i impliquen les empreses influint en el comportament i els resultats de les seves activitats, alhora que estan influenciats o afectats per elles (P.CH. 2015)

D'aquí la seva importància clau en les empreses més responsables i consolidades que coneixen i persegueixen escenaris de sostenibilitat i transparència per a la seva rendició de comptes econòmica, social i ambiental.

I és per això que, en les últimes versions de la NORMA ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, els comitès tècnics internacionals els han incorporat com a requisits en les seves clàusules de Sistemes de Gestió de la Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el Treball.

El canvi introduït ha arribat per quedar-se, amb la qual cosa ha recomanat que les més de 36.000 empreses certificades ISO 9001 i les més de 13.000 empreses certificades ISO 14001 a Espanya implementin els seus Projectes d'Anàlisi, Interacció i Compromís amb els seus Grups d'Interès.

class="img-responsive"/

Interna

 • Tot el personal ocupat i col·laboradors professionals
 • Clients i clients potencials
 • Proveïdors de subministraments, matèries primeres i serveis
 • Inversors/accionistes/membres del consell d'administració influent en col·lectius 
 • Socis en projectes i línies de negoci
 • Empreses associades o membres del grup

Extern

 • Organismes governamentals i reguladors
 • Mitjans
 • Actors i influencers a les xarxes socials
 • Sindicats
 • ONG i grups de pressió
 • Comunitats i entitats locals
 • Competidors/Socis
 • Líders d'opinió
 • Comunitat acadèmica i científica
 • Institucions internacionals de diversos àmbits

Exemple d'aspectes o materials rellevants

A continuació s'indiquen un tipus de materials o aspectes rellevants amb la finalitat de ser inclosos en l'avaluació de la materialitat.

⚪ ÈTICA I BON GOVERN  ⚪ PERSONES ⚪ COMUNITATS
 • Informació corporativa transparent i veraç
 • Comportament ètic i responsable
 • Ètica anticorrupció
 • Rendibilitat i solvència econòmica
 • Innovació tecnològica
 • Compliment normatiu de l'activitat
 • Digitalització i automatització
 • Implicació en el desenvolupament de negoci
 • Protegir els proveïdors en origen
 • Cultura empresarial saludable
 • Conciliació de la vida familiar i personal
 • Formació i promoció del personal
 • Igualtat entre empleats
 • Diversitat entre els empleats
 • Creació d'ocupació de qualitat
 • Seguretat i Salut en el Treball
 • Comunicació fluida i proactiva
 • Proporcionar recursos a la comunitat
 • Acreditació de producció sostenible
 • Acreditació de productes sostenibles
 • Presència i col·laboració amb entitats locals
 • Compra i contractació a nivell local (km0)
⚪ I CADENA DE VALOR ⚪ MEDI AMBIENT ⚪ ALTRES NECESSITATS I EXPECTATIVES
 • Compliment de la cadena de subministrament
 • Garantia de qualitat del producte
 • Satisfacció del client i de l'usuari
 • Garantia de seguretat del producte
 • Etiquetatge adequat
 • Cures postvenda i postconsum
 • Adopció d'energies renovables
 • Reducció de la petjada hídrica
 • Reducció de la petjada de carboni
 • Adopció d'una economia circular
 • Protegir l'entorn i el medi natural
 • Protecció de la biodiversitat
 • Ecodisseny de productes i serveis
 • Protecció dels recursos locals
 • Qüestions rellevants específiques de l'activitat 
 • Protecció de la propietat privada
 • No invasió de la propietat intel·lectual i industrial
 • Protecció de privadesa
 • Condicions i termini de pagament just als proveïdors