Memòria de Sostenibilitat RS26000

2022

ALIER

alier2

 

Dades descriptives de l'organització

Centre corporatiu.Headquarters de ALIER

Centre d' activitat principal.

Ref. GRI Standard: 2-1, 2-6, 2-7, 2-8

Organització i activitats

CENTRE CORPORATIU: C/ Av. Diagonal 403, 6è 3a, 08008, Barcelona. – Nº de treballadors:
CENTRE DE TREBALL PRINCIPAL: Pol. Industrial S/N. 25124 Rosselló (Lleida) – Nº de treballadors: 234
Altres | Nº treballadors | ACTIVITAT PRINCIPAL:

Alier és una marca centenària nascuda el 1832. Fabricants de paper des de 1886, el 1948 comencem a contribuir als processos de reciclat postconsum fabricant paper 100% reciclat i ens agrada pensar que, des d'aleshores, hem omplert moltes pàgines en blanc basades en l'economia circular. Evolució i respecte, són potser les dues paraules que ens han acompanyat durant tot aquest temps. La capacitat per adaptar-nos als canvis i fer-ho sempre des d'un profund respecte pel medi ambient i la sostenibilitat és també una característica de la nostra activitat. Porque, al cap i a la fi, reciclar és evolucionar.

 
GRUP D'ACTIVITATS: Productes de la indústria de paper, SUBMINISTRAMENT D' AIGUA, SERVEIS DE CLAVEGUERAM, GESTIÓ DE RESIDUS I SANEJAMENT, SUBMINISTRAMENT D' ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT
QUÈ FAS? 1721
Principals famílies de productes o serveis
 

Paper PBL High Peformance

Papers per a packaging i e-commerce.
Producte White Top Liner Papel WY WHITE PLUS
Papers decoratius
Papers Saludables

Volums de producció per família de productes/serveis
 

Paper PBL HP/Packaging/ Altres: 115.648 Tones

WEB PRINCIPAL: https://alier.com/

Informació social

class="lazyload
 
class="lazyload
 
class="lazyload

Enllaça aquí amb les nostres principals xarxes socials.

Ref. GRI Standard: 2-9, 2-12, 2-14

Governança 

ESTRUCTURA DE GOVERNANÇA: 

 

El febrer del 2018, amb la compra de la majoria del capital social a part de la família Alier, van entrar a formar part de l'accionariat la família Pereira, d'origen argentí, amb un marcat perfil industrial i amb sobrada experiència en la fabricació de placa de guixo, que van dotar la companyia de noves oportunitats i visió del negoci de la placa de guixo, el que, unit a la tradició paperera d'ALIER, S.A., ha consolidat la companyia com un actor important dins del mercat del paper per a placa de guixo.

El Comitè de Direcció fa reunions mensuals on s' exposen resultats, es prenen decisions, es revisen els estats financers de la companyia i es fa seguiment del pressupost i de les línies estratègiques.

La interacció entre els diferents departaments de l' organització suposa un punt molt fort, ja que proporciona:

 • Alta capacitat de reacció davant dels problemes que sorgeixen
 • Comunicació immediata a alt nivell per aprovar les accions
 • Alta coordinació per al compliment de la planificació, la normativa ambiental i els aspectes operatius que repercuteixen en l' impacte ambiental
 • Comunicació constant entre persones de l' organització
 • Coordinació entre les persones en la fixació d' objectius. 

Es realitzen reunions periòdiques del Departament de MA i Normativa amb Direcció per a la presa de decisions en referència al Sistema Integrat de Gestió (qualitat, Medi Ambient i energia) i normativa.

Atesa aquesta organització interna, fins a la data no existeix un departament específic de RSC dependent de la Direcció, o un representant de la direcció per a aquesta funció.  No obstant els compromisos adquirits per Alier en aquesta matèria són tractats sota les respectives de totes les direccions de l' organització. El 2023 està prevista la configuració d'un nou Comitè de Sostenibilitat.

Ref. GRI Standard: 2-3

Contacte en relació amb aquest informe 

PERSONA DE CONTACTE: Sra. Isabel Vidal / Sr. Joan Luque – Càrrec: Responsable de normativa, Medi Ambient i SGI
Telèfon directe: 
+ 34933042860 Mail: ALIERLLE@ALIER.COM

Ref. Gri Estàndard: 102-46

Àmbit de l'informe Right Supply 26000 

COBERTURA DE L'INFORME RS26000

Fabricació, reciclatge i valorització de paper a partir de materials recuperats.

ABAST:

Fàbrica i planta de cogeneració, situades a: Pol.Industrial S/N, Rosselló, Lleida. Dipòsit controlat d' abocament de residu al terme municipal de Rosselló.

Actualment ALIER no ha subscrit els compromisos del Pacte Mundial de forma oficial, si bé es troba en estudi de l'adhesió al mateix el 2023. La present memòria digital de sostenibilitat, serveix de compromís de progrés o comunicació d'ALIER en matèria de bon govern i responsabilitat social corporativa, alineada amb aquests principis i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

 

 

Les referències a la norma GRI s'inclouen en l'informe RS26000 per a l'orientació.

El nostre compromís i valors

És un plaer per a tot l'equip d'ALIER, presentar aquest informe digital de sostenibilitat, com un pas més per configurar la nostra comunicació en matèria ambiental social i del bon govern corporatiu seguint una estructura basada en estàndards internacionals. En els propers anys, a més els nostres estats no financers s'adaptaran també a la nova directiva europea de reporting de la sostenibilitat i als seus nous indicadors. És per això que aquest document, incorpora referències també a altres estàndards internacionals com els continguts de les guies del Global Reporting Initiative o als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.
 • ALIER, SA es reafirma en el seu compromís de convertir-se en una empresa sostencidora, que a banda de proporcionar als seus clients productes més sostenibles, els ajudi a implementar accions per reduir l'impacte ambiental de les seves activitats i productes, estenent el seu compromís amb la sostenibilitat en tota la cadena de valor. I ho fa tenint en compte criteris i acció proactiva en l'àmbit ambiental, social i de la governança (ASG/ESG).
 • La nostra visió com a creadors de valor mitjançant el reciclat sostenible i el desenvolupament de solucions innovadores ens porta a refermar els nostres compromisos i polítiques també amb la responsabilitat social corporativa i l' atenció de les necessitats i expectatives dels nostres grups d' interès.
En atenció a tots els nostres stakeholders, presentem aquest informe que esperem sigui del vostre interès i utilitat.   

Ref. GRI Standard: 2-22

Ref. Gri Estàndard: 102-16

Polítiques de Sostenibilitat 

 COMPROMISOS DOCUMENTATS: 202302 POLITIQUES ALIER 2022

Codis ètics 

 CODI ÈTIC: CANAL ETIC Codi Ètic d' Alier

Adhesió als principis de Responsabilitat Social Corporativa de la NORMA ISO 26000 

La nostra organització aposta pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

Amb aquesta finalitat, adopta els principis establerts per la NORMA ISO 26000 com a Guia de Responsabilitat Social

 • Rendició
 • Transparència
 • Comportament ètic
 • Respecte als interessos dels grups d'interès
 • Respecte pel principi de legalitat
 • Respecte als estàndards internacionals
 • Respecte als Drets Humans

Ref. GRI Standard: 2-23

Adhesió als principis del Pacte Mundial o Pacte Mundial

L' organització es compromet amb els següents principis, estigui o no estigui oficialment registrada en el Global Compact.  Es recomana l' adhesió o el manteniment de la participació.

1 ALIER dóna suport i respecta la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del nostre àmbit d' influència.
2 ALIER assegura no donar cobertura o complicitat a altres empreses que vulnerin els Drets Humans.
3 ALIER es compromet amb la llibertat d'afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.
4 ALIER es compromet amb l' eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.
5 ALIER es compromet amb l'erradicació del treball infantil.
6 ALIER es compromet amb l'abolició de les pràctiques de discriminació en l'ocupació i l'ocupació.
7 ALIER manté un enfocament preventiu que afavoreixi la protecció del medi ambient.
8 ALIER fomenta les iniciatives que promouen una major responsabilitat ambiental.
9 ALIER afavoreix el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
10 ALIER estableix funcions i controls per garantir l'absència de corrupció en totes les seves formes, incloses l'extorsió i el suborn.

Certificacions acreditades per ALIER

Ref. GRI Standard: 3.3d

          

RECUPERADOR/ RECICLADOR D'ECOEMBES PER AL MATERIAL CARTRÓ BEGUDES/ALIMENTS PROCEDENT DE RECOLLIDA SELECTIVA | 2023, RECUPERADOR/ RECICLADOR D'ECOEMBES PER AL MATERIAL CARTRÓ BEGUDES/ALIMENTS | 2023, CADENA DE CUSTIDIA FSC-STD-40-007 V-2-0, ESC-STD- 40-001 V-3-1, FSC-STD-50-001 V-2-1 | 2023, PAPER/CARTÓ D'ÚS ALIMENTARI SS "Semi extensible Sacks" | 2022, PAPER/CARTÓ D'ÚS ALIMENTARI EB "EcoKraft Bags" | 2022, PAPER/CARTÓ D'ÚS ALIMENTARI ÉS "Ecokraft Sacks" | 2022, PAPER/CARTÓ D'ÚS ALIMENTARI AB "Bosses Kraft" | 2021, CADENA DE CUSTÒDIA PEFC/14-33-00070 | 2020, EMPRESA BCORP | 2022

Les icones incloses en aquest document estan destinades a reconèixer els certificats acreditats per l'organització, no constituint una representació fiable de les seves marques gràfiques o segells de garantia.

Certificats adjunts

RECUPERADOR/ RECICLADOR D'ECOEMBES PER AL MATERIAL CARTRÓ BEGUDES/ALIMENTS PROCEDENT DE RECOLLIDA SELECTIVA | 2023, RECUPERADOR/ RECICLADOR D'ECOEMBES PER AL MATERIAL CARTRÓ BEGUDES/ALIMENTS | 2023, CADENA DE CUSTIDIA FSC-STD-40-007 V-2-0, ESC-STD- 40-001 V-3-1, FSC-STD-50-001 V-2-1 | 2023, PAPER/CARTÓ D'ÚS ALIMENTARI SS "Semi extensible Sacks" | 2022, PAPER/CARTÓ D'ÚS ALIMENTARI EB "EcoKraft Bags" | 2022, PAPER/CARTÓ D'ÚS ALIMENTARI ÉS "Ecokraft Sacks" | 2022, PAPER/CARTÓ D'ÚS ALIMENTARI AB "Bosses Kraft" | 2021, CADENA DE CUSTÒDIA PEFC/14-33-00070 | 2020, EMPRESA BCORP | 2022

GESTIÓ AMBIENTAL: ISO 14001

 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ISO 50001: ISO 50001

EMPREMTA DE CARBONI: ISO 14064

DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE: GlobalEPD EN15804-028

ALTRES CERTIFICATS / DOCUMENTS: LFGB 55568sp BfR 57227sp BfR 57228sp BfR 57229sp BCORP CH_ALIER_CBA ECOEMBES CH_ALIER_PC ECOEMBES FSC 2022-01 GlobalEPD EN15804-028 ISO 14001 ISO 50001 PEFC 2020-01 ISO 9001

Codis ètics 

 CODI ÈTIC: CANAL ETIC Codi Ètic d' Alier

Plans i programes 

 PLA D' IGUALTAT: PLA IGUALTAT INTRO

Certificat RS26000 

 RS26000: RS26000 ALIER 2022

⚪ RSs:180

 

Sostenibilitat en la cadena de valor

 Compliment de disposicions legals  
  Ref. GRI Estàndard: 307
ALIER disposa de les corresponents autoritzacions / llicències / comunicacions per a l'exercici de l'activitat.

RSs: 10

 Gestió del Compliment Legal  
  Ref. GRI Estàndard: 205, 307, 419
ALIER disposa d'un Sistema de Gestió del Compliance Legal, de Prevenció de Delictes i/o Antisuborn/Anticorrupció
  INFORMACIÓ SOBRE CASOS D' INCOMPLIMENTS:

No es van produir.

 

Ref. GRI Standard: 2-27

RSs: 20

  Ref. GRI Standard: 414
   
Avaluació de la sostenibilitat dels proveïdors (incloent materials bàsics ISO 26000)
L' AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS HA DE SER ANUAL O BIANUAL I CONTEMPLAR UN MÍNIM DEL 50% DELS PROVEÏDORS ESTRATÈGICS, REPRESENTATIUS O RELACIONATS DIRECTAMENT AMB LA PRODUCCIÓ O LA PRESTACIÓ DE SERVEIS. HA DE CONTEMPLAR EN ELS SEUS CONTINGUTS: DRETS HUMANS, PRÀCTIQUES LABORALS, MEDI AMBIENT, OPERACIONS JUSTES, ASSUMPTES DEL CONSUMIDOR/CLIENT, DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT I GOVERNANÇA EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
ALIER No utilitza la plataforma Right Supply per a l' avaluació dels seus proveïdors.
   
 Avaluació mediambiental de la cadena de subministrament
  Ref. GRI Standard: 308
ALIER realitza una avaluació ambiental dels seus proveïdors de manera regular i documentada, amb periodicitat Anual. 
   
   
  RSs: 25

Agenda 2030: Mapping dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la Cadena de Valor.

Ref. GRI Standard: 2-7, 301-01
GEOLOCALITZACIÓ DEL CAPITAL HUMÀ I ELS RECURSOS PRINCIPALS INFORMACIÓ ESPECÍFICA

Ref. Gri Estàndard: 301-1

Origen de la majoria de matèries primeres: 

⚪ Paper recuperat d'origen 100% postconsum:Espanya
 

Origen dels principals productes distribuïts:

⚪ Paper PBL HP/Packaging/ Altres:Espanya

 

Ref. GRI Standard: 3-3

Descripció dels principals impactes reals i potencials:

Impacte ambiental per consum de recursos naturals com l' aigua, gas, biomassa,

AGENDA 2030 I PERSPECTIVA CICLE DE VIDA
Localització dels ODS en les diferents fases del cicle de vida del producte o servei.

Ref. GRI Standard: 3-3d

 Sistemes i equips estàndard de gestió ambiental  
   
ALIER disposa de un equip amb funcions exclusives en matèria de sostenibilitat.
ALIER disposa de grups de treball o comitès de la direcció en els quals es planifiquen accions en matèria de sostenibilitat.
ALIER disposa d'un pla d'acollida i de formació en matèria de sostenibilitat.
ALIER posseeix un sistema de gestió ambiental certificat sota l' estàndard ISO 14001.
ALIER ha implementat accions per a la reducció dels seus impactes ambientals.
ALIER audita internament la seva gestió ambiental i rep auditories externes en aquesta matèria.
  RSs: 77 
 Sistemes estàndard de gestió energètica  
   
ALIER posseeix un Sistema de Gestió Energètica sota l' estàndard ISO 50001.
   
   RSs: 10
Compra Verda  (subministraments, equips, instal·lacions, maquinària, matèries primeres o auxiliars).
   
ALIER no ha determinat ni aplica criteris de compra verda o sostenibles en l'adquisició de béns o serveis.
  RSs: 0 
   
   
   
 Plans de mobilitat sostenible 
   
ALIER no ha implementat cap pla de mobilitat entre els seus empleats per a la reducció de l'impacte en el transport.
   
   RSs: 0
 Edificis i infraestructures sostenibles 
   
ALIER no disposa de cap certificació d'eficiència o sostenibilitat de les infraestructures i edificis.
   
   RSs: 0
 Altres sistemes de gestió ambiental no estàndard
   
 
   
 
 
 Disseny i desenvolupament ambiental de productes i serveis 
   
Els productes/serveis prestats per ALIER disposen de certificacions que avalen les millores ambientals distingides oficialment.
 
 Millores ambientals i de sostenibilitat en el disseny de productes o serveis  
   
 
   
 Disseny per a l'Economia Circular
  Ref. GRI Estàndard: 301
MATÈRIES. La totalitat de les primeres matèries o auxiliars adquirides per ALIER provenen de processos de reciclat.
CONTENIDORS. La totalitat dels envasos utilitzats en els productes d' ALIER provenen de processos de reciclat.
CONTENIDORS. La totalitat dels residus que generen els envasos d' ALIER, després del seu ús o destinació, poden ser valoritzats.
ENVASAMENT. Part dels embalatges utilitzats per a la logística i distribució dels productes d' ALIER provenen de processos de reciclat. 
ENVASAMENT. La totalitat dels residus que generen els embalatges d' ALIER, després del seu ús o destinació, poden ser valoritzats.
RESIDUS. La totalitat dels residus que puguin generar els productes o serveis d' ALIER després del seu ús pel client o consumidor, poden recuperats o reutilitzats.
 
 
 Recuperació d'emissions en processos  
   
Menys del 25% de les emissions generades en els processos d'ALIER, són recuperades per a altres processos.
 
 
 Recuperació i ús de l'aigua
  Ref. Gri Estàndard: 303-1
Més del 50% de l' aigua residual generada en els processos d' ALIER, és recuperada per a altres processos.
 
 
 Altres millores en l'economia circular 
 
   
RSs: 115 
 Adquisició i producció d'energies renovables
  Ref. Gri Estàndard: 302-1
Els consums energètics d'ALIER provenen de forma parcial de fonts renovables (fins a un 25% del consum total).
   
   
 Origen de les energies renovables adquirides o produïdes
   
  Biogàs recuperat de la depuradora.
  ATLES ENERGIA amb 23% de renovable Adquirida comercialitzadora 
  Producció pròpia 

RSs: 10

 Anàlisi del Cicle de Vida de Productes i Serveis 
   
ALIER realitza la comunicació dels resultats de l'ACV a través d'una declaració ambiental de producte (DAP/EDP) certificada.
 
Categories i referències d'impacte validades
 
   CARTON WALL – EN ISO 14025:2010 EN 15804:2012+A2:2020 (Veure informe adjunt (2022-08-22))
 
   RSs: 15
   
Petjada de carboni de productes i organització
  Ref. GRI Estàndard: 305
ALIER disposa del càlcul de la petjada de carboni d'algun dels seus productes o serveis, o de la seva organització certificat per organisme independent.
   
  Petjades de carboni per productes /serveis | Tipus d'interval | Valor unitari | Metodologia de càlcul 
 
Organització Petjades de Carboni | Tipus d'interval | Valor unitari | Metodologia de càlcul
 Producció/Oficines198.375,99 t (2021) (Alcance 1,2,3)
 
 RSs: 15
 
 Descripció de l'inventari d'emissions de CO2eq. Avaluats
 
 • L'eficiència en l'ús dels recursos ens permet optimitzar la petjada de carboni dels nostres productes en combinació amb l'estratègia de la recerca de la major eficiència energètica o la implementació d'energies renovables.
 • Veure informe adjunt de verificació de les emissions GHG d'organització o corporatives (ISO 14.064:2018)

 Petjada d'aigua
  Ref. Gri Estàndard: 303-1
ALIER no disposa ni té previst a curt termini la realització del càlcul de la seva Empremta Hídrica per a cap dels seus productes, serveis o per a la seva organització.
   
  Petjades d'aigua per productes /serveis | Valor unitari | Metodologia de càlcul 
   

 
 
Organització Petjades d'Aigua per Productes/Serveis | Valor unitari | Metodologia de càlcul 
 

 
RSs: 0
 Memòries de Sostenibilitat Corporativa o Responsabilitat Social
   Informe:
ALIER comunica externament el seu comportament ambiental mitjançant l' elaboració i publicació d' informes o declaracions oficials.
Web o link de la Memòria de Sostenibilitat, si disposa: Link
 
 
   
   RSs: 40
   
ALIER utilitza la plataforma Right Supply per a l' avaluació del seu Índex de Sostenibilitat.
   RSs: 100
 

Indicadors ambientals

Generació de residus

GENERACIÓ TOTAL DE RESIDUS (Tonelades/t)
2022 Millora substancial >25% ⚪ RS: 10
Ref: Millora d'un 28% respecte al 2021 
0,61 t/t
FRACCIÓ DE RESIDUS GESTIONADA COM A SUBPRODUCTE
2022 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:

0  %

FRACCIÓ DE RESIDUS VALORATS
2022 Empitjorament >5% ⚪ RSs: -5
Ref:

38 %

FRACCIÓ DE RESIDUS INCINERATS: 
2022 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:

0  %

FRACCIÓ DE RESIDUS A ABOCADOR
2022 Millora substancial >25% ⚪ RS: 10
Ref:

2,8 %

COEFICIENT D'ÚS DE PAQUETS (KR/KP)
2022 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref: Declaració d' envasos.
0,0008 KR/kp

Consum energètic

CONSUM TOTAL D'ENERGIA (ELECTRICITAT, GN, GLP...) /t)
Empitjorament >5% ⚪ RSs: -5
Ref: No inclou consum en fàbrica de la produïda en planta cogeneració (segons taula GRI)

0,64 MWh/t

ENERGIES RENOVABLES PRODUÏDES (MWh)
2022 Empitjorament >5% ⚪ RSs: -5
Ref: Producció elèctrica a partir de Biogàs generat (27,7% del biogas total produït).

3.854,16 MWh

% ENERGIES RENOVABLES CONSUMIDES (del total)
2022 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref: % basat en informació aportada per ATLAS el 2022

23 %

Emissions de CO2

EMISSIONS DE CO2 TOTALS (ABAST 1+2)
2021 Empitjorament >5% ⚪ RSs:-5
Ref: Font Certificat Aenor

129.304,11 t

EMISSIONS TOTALS DE CO2 (ABAST 1+2+3)
2021 Empitjorament >5% ⚪ RSs: -5
Ref: Font Certificat Aenor
198.375,99 t
EMISSIONS COMPENSADES
2022 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:
0  t

Consum d'aigua i vessaments

CONSUM TOTAL D'AIGUA (m3/t)
2022 Empitjorament >5% ⚪ RSs: -5
Ref: Se' n declara ús. Sent el consum de planta 1,54 m3/t
22,95 m3/t
ABOCAMENTS INDUSTRIALS (m3/t)
2022 Empitjorament >5% ⚪ RSs: -5
Ref:
21,37 m3/t

Dades d'economia circular. Materials d'origen Upstream

COMPOSICIÓ EN SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
2022 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref: Productes químics auxiliars (no tots perillosos).
5,5 %
COMPOSICIÓ EN MATÈRIES PRIMERES RECICLADES (%)
2022 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref: Paper i cartró recuperat postconsum
94,5 %

Dades d'economia circular. Producte acabat Downstream

RECICLABILITAT DEL PRODUCTE (%)
2022 Dades invariants (+/- 5%) ⚪ RSs: 0
Ref:
100 %

Taxonomia verda. Elegibilitat i alineació.

 Elegibilitat i alineació taxonòmica
   

⚪ RSs: -10

 

  Iso 26000. Responsabilitat Social Corporativa

Ref. GRI Standard: 2-29, 3-1, 3-2

ALIER realitzar el 2024 incorporarà al seu sistema de gestió l'anàlisi de materialitat i d'aspectes rellevants en matèria de RSC o sostenibilitat. Asi mateix, aquesta anàlisi tindrà en compte l'Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament sostenible proposats per les Nacions Unides.

Actualment, el sector ha definit alguns aspectes clau com rellevants, els quals ja són tinguts en el procedir i en l' atenció que ALIER professa als stakeholders o parts interessades.  En reunió d'equip directiu i principals accionistes d'ALIER, el març de 2022, van ser destacats els següents aspectes com a més rellevants per a l'organització:

EIX AMBIENTAL

 • ECONOMIA CIRCULAR 
 • ACCIÓ CLIMÀTICA (Descarbonització i Eficiència energètica)
 • PETJADA HÍDRICA

EIX SOCIAL

 • BENESTAR I SALUT DELS TREBALLADORS
 • APORT DE VALOR A LA COMUNITAT
 • INNOVACIÓ I GENERACIÓ D' OCUPACIÓ
 • IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ

EIX DE GOVERNANÇA

 • COMPORTAMENT ÈTIC
 • COMPLIANCE I TRANSPARÈNCIA
 • CADENA DE VALOR SOSTENIBLE
MATRIZMATsep23

Ref. GRI Standard: 3-3d

Ref. GRI Standard: 3-3e

Enfocament de gestió o nivell d'integració en l'organització

PRÀCTIQUES SOSTENIBLES

class="lazyload

Drets Humans

PLANIFICACIÓ I INDICADORS 

class="lazyload

Pràctiques laborals

PLANIFICACIÓ I INDICADORS 

class="lazyload

Medi ambient i entorn

PRÀCTIQUES SOSTENIBLES

class="lazyload

Operacions justes

PRÀCTIQUES SOSTENIBLES

class="lazyload

Consumidors i clients

COMPROMISOS I POLÍTIQUES

class="lazyload

Comunitat i desenvolupament

Relació de qüestions clau en què treballa l'organització

Ref. GRI Estàndard: 408, 409

La nostra organització està compromesa o actua en els següents aspectes:

Due diligence
Situacions de risc per als drets humans
Resolució de reclamacions
Discriminació i col·lectius vulnerables
Drets civils i polítics
Drets econòmics, socials i culturals
Principis i drets fonamentals en el treball
 PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS
   
ALIER NO signa acords ni contractes amb clàusules de protecció dels drets humans o sotmesos a l' avaluació dels mateixos.
  Ref. GRI Estàndard: 412-3.a
   
 IMPACTE EN LES COMUNITATS
   
ALIER no desenvolupa operacions amb impactes negatius significatius coneguts (reals o potencials) que afectin els drets humans.
  Ref. Gri Estàndard: 413-2.a
   
 AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I DRETS HUMANS
   
ALIER no audita els proveïdors de països amb risc d'incompliment dels Drets Humans.
 
   
               ...................... NOMBRE DE PROVEÏDORS DELS QUALS ES VULNEREN ELS DRETS HUMANS DELS PAÏSOS
2022  Dades invariants (+/- 5%) 0
   Referències
Ref. GRI Standard: 407, 408, 409
 PRÀCTIQUES DESTACADES
 

El model de prevenció i control d' ALIER inclou en el seu codi ètic un compromís de respecte als Drets Humans dels Empleats.

En particular, pel que fa als empleats, ALIER protegeix:

 • La llibertat d'associació i negociació col·lectiva.
 • El dret a la igualtat de tracte sense discriminació per raó de sexe, ètnia, religió o creences religioses.
 • La protecció social dels treballadors i les condicions adequades de contractació, amb especial rebuig de la contractació il·legal o infantil.

En la política de benestar es representa el compromís amb el benestar de les persones i el respecte a la legalitat, a través els àmbits següents:

 • Respecte a la llibertat sindical
 • Prohibició treballs forçosos.
 • Prohibició treball infantil.

ALIER actua amb transparència i honradesa en la protecció dels drets humans evitant la complicitat amb proveïdors, clients o empreses col·laboradores en la vulneració dels drets humans.

ALIER implementarà un sistema de l'assegurament del compliment dels seus compromisos en l'àmbit de Drets Humans a través de la signatura de compromisos per part dels seus proveïdors en aquest àmbit, i la inclusió de l'assegurament del compliment d'aquests requisits en l'homologació i avaluació de proveïdors, existint la possibilitat que Alier auditi el compliment d'aquests requisits als proveïdors de països amb risc d'incompliment dels Drets Humans.

RSs: 27

Ref. GRI Estàndard: 403

La nostra organització està compromesa o actua en els següents aspectes:

Treball i relacions industrials
Condicions laborals i protecció social
Diàleg social
Prevenció de riscos laborals
Desenvolupament humà i formació en el lloc de treball
 IGUALTAT DE GÈNERE EN EL TRACTE I LES OPORTUNITATS
  Ref. GRI Estàndard: 405
ALIER disposa d'objectius i indicadors en matèria d'Igualtat de gènere.

DOCUMENT:PLA IGUALTAT INTRO

Promoure la igualtat salarial entre dones i homes
Hi ha les mateixes oportunitats de dona per accedir a càrrecs directius
Hi ha igualtat en els processos de contractació
Els nostres mètodes de comunicació exclouen la terminologia sexista
Tenim plans per conciliar la vida laboral, familiar i personal
Disposem de protocols per prevenir i actuar contra l'assetjament sexual o l'assetjament sexual
 
             ....................... TREBALLADORS: DIFERÈNCIA SALARIAL ENTRE HOMES I DONES (%)
2022  Dades invariants (+/- 5%) 20,8
....................... DIRECTIVES: DIFERÈNCIA SALARIAL DE GÈNERE (%)
2022  L'evolució no està disponible -
 SEGURETAT LABORAL I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Ref. GRI Estàndard: 403, 416
La nostra organització controla i opera en les següents àrees de seguretat i salut en el treball:
01. DISPOSA DE RECURSOS I PERSONAL DEDICAT A LA SEGURETAT LA SALUT EN EL TREBALL
Un treballador designat a la Seguretat i Salut en el Treball, Equip o Servei propis per a la prevenció de riscos laborals, Servei de prevenció aliè o subcontractat, Disposem de delegats de prevenció entre els treballadors.
02. DISPOSA DE PROCEDIMENTS DE PREVENCIÓ D'ACCIDENTS EN:
Correcta senyalització de seguretat i emergència, Manteniment preventiu per a la seguretat de les instal·lacions, Prevenció d'Incendis assegurada, Lloc i superfícies de treball segures, Emmagatzematge i transport de càrregues segures, Màquines i instrumental assegurances sota certificació. i.e.: Marcats CE(EU)/ NFPA®/NEC CODES (USA)..., Eines i equips segurs, Treballs especials (altura, espais confinats, treballs elèctrics, atmosferes explosives, etc...), Lliurament i renovació d'Equips de Protecció Individual.
03. DISPOSA DE PROCEDIMENTS D'HIGIENE INDUSTRIAL EN:
.
04. DISPOSA DE PROCEDIMENTS D'ERGONOMIA EN EL LLOC DE TREBALL EN:
.
05. REALITZA ACCIONS ASSOCIADES A LA MEDICINA I LA SALUT EN EL TREBALL EN:
Promoció de la Salut, Vigilància de la Salut.
06. DISPOSA DE PROCEDIMENTS EN PSICOSOCIOLOGIA I BENESTAR DELS TREBALLADORS EN:
.
07. APLICA LA COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS EN:
Sistemàtica per assegurar la prevenció de riscos dels contractistes.
08. RESPECTE DE LA COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS TREBALLADORS
Es disposa d' un Comitè de Seguretat i Salut, Els treballadors tenen formació inicial i periòdica dels riscos associats al seu lloc de treball, Els treballadors tenen accés lliure a revisions de salut preventives, Els treballadors participen en la planificació preventiva.
09. PLANIFICACIÓ DE L'ACTIVITAT PREVENTIVA
Disposem d' un sistema per a l' avaluació i el compliment de requisits legals.
10. RESPOSTA DAVANT EMERGÈNCIES
Es disposa de Plans d'Emergència actualitzats per a les instal·lacions i centres, Es realitzen simulacres d'emergència.
 ACCIDENTABILITAT LABORAL
 Ref. GRI Estàndard: 403
               ....................... ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA D'ACCIDENTS (No hi ha accidents amb un milió d'hores treballades)
Malaltia o lesió derivada de i en el curs de l'ocupació.
2022 Millora substancial >25% 9,8
  ....................... ÍNDEX DE GRAVETAT D'ACCIDENTS (Sense diestreball / baixa – per cada mil hores treballades)
Malaltia o lesió derivada de i en el curs de l'ocupació.
2022 Millora substancial >25% 9,11
 FORMACIÓ DE TREBALLADORS
 Ref. GRI Estàndard: 404-1 a
....................... MITJANA D'HORES DE FORMACIÓ PER EMPLEAT A L'ANY 
2022 Millora substancial >25% 76,81 h/e.
 ESTABILITAT LABORAL DELS TREBALLADORS
 Ref. Gri Estàndard: 102-8

......................
PERCENTATGE DE CONTRACTES INDEFINITS O INDEFINITS
2022  L'evolució no està disponible 84 %.
 .
 BENEFICIS SOCIALS 
Ref. Gri Estàndard: 401-2.a
PRESTACIONS LABORALS
Flexibilitat de l' horari laboral.
 PRÀCTIQUES DESTACADES

ALIER disposa d' una avaluació de riscos laborals per a totes les activitats i llocs de treball desenvolupats. Aquesta avaluació de riscos es revisa anualment juntament amb el servei de prevenció aliè, i es realitza un seguiment de les accions a implementar en la planificació preventiva. Alier disposa d'un pla d'emergència per a les seves instal·lacions, i anualment realitza els simulacres programats segons la planificació prèviament realitzada. Aquests simulacres inclouen casuístiques de medi ambient, a més de casuístiques de prevenció de riscos laborals.

L' empresa genera anualment un pla formatiu atenent les necessitats existents en cadascun dels departaments.  El 2020 es va implantar un pla de polivalències en tots els llocs de producció, a fi de ser més àgils en cas de patir baixes laborals i més flexibles en la producció, que s'ha potenciat el 2021.

Durant l'any 2022, s'ha seguit fomentant el pla de formació de l'empresa. El 2022, s'han realitzat 17.974 hores de formació (el 2021 es van impartir 10.345 hores).

La companyia per promoure la conciliació de la vida familiar i personal realitza les següents accions:

 • Horaris flexibles
 • Teletreball
 • Permisos sota conveni
 • Reducció de la jornada
 • ALIER disposa d'un club social propi, anomenat Club Alier, que fomenta la participació de tota la plantilla de l'empresa en activitats socials, lúdiques i/o esportives.

RSs: 121

Ref. GRI Estàndard: 304, 305, 306, 308

La nostra organització està compromesa o actua en els següents aspectes:

Prevenció de la contaminació
Ús sostenible dels recursos

 PRÀCTIQUES DESTACADES
Consulta els indicadors integrats en l'apartat "Sostenibilitat Ambiental"

Cal descriure que hi ha projectes ambientals destacats com:

 • Caldera de biomassa (en fase de projecte)
 • Recuperació de Biogàs, (finalitzat)
 • Instal·lació d'energia renovable fotovoltaica (en projecte)
 • Diverses accions de minimització del consum d'aigua (en curs)

ALIER, S.A. disposa d'un Sistema Gestió Mediambiental certificat, basat en la norma UNE-EN ISO 14001:2015, on establim els següents objectius:

 • Optimitzar l' ús racional i eficient dels recursos naturals necessaris per desenvolupar la nostra activitat.
 • Reduir els impactes ambientals de les activitats directes i minimitzar l' impacte ambiental associat al cicle de vida del producte.
 • Incorporar les millors tècniques disponibles de prevenció de la contaminació que siguin econòmicament viables. Cal ressaltar que, independentment dels sistemes implementats pel SGM, el compromís d' ALIER S.A. de protecció del medi ambient es reflecteix diàriament en el seu procés productiu durant 24 hores dels 365 dies d' any.

En compliment del que disposa la ISO 14.001, els aspectes ambientals significatius i els objectius anuals de medi ambient de la companyia són publicats al web d' ALIER www.alier.com, per tal de donar publicitat davant de tercers. La matèria primera que ALIER S.A. utilitza per a la fabricació del paper PBL i per a bosses és 100% provinent d' una matèria primera recuperada, per la qual cosa el producte que fabrica és 100% reciclat, en no utilitzar-se pasta verge. A més, els productes fabricats per ALIER són 100% reciclables.

ALIER S.A. està treballant a més amb l'objectiu d'aconseguir l'economia circular, reutilitzant en la mesura del possible els seus residus de procés, per a la qual cosa s'està invertint en investigació i en desenvolupament de diversos projectes industrials tendents a l'aprofitament de la fibra resultant del procés de polpat, a la minimització dels fangs de depuradora, a l'aprofitament dels plàstics, a la creació de compostatge o de nous productes, etc.

Finalment, en la mateixa línia de protecció del medi ambient, ALIER S.A., ha iniciat un ambiciós pla d'optimització, recerca i desenvolupament de noves formes de producció d'energia tèrmica per aconseguir l'objectiu d'una economia descarbonitzada i de zero emissions de CO2, per complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i els compromisos administratius i empresarials a 2030 i 2050.

En aquest sentit, el 2021 ALIER, juntament amb la companyia energètica lleidatana ATLAS ENERGIA, S.L. han presentat una Mdl al Ministeri de Transició Ecològica i Medi Ambient per desenvolupar i construir una Planta per a la producció d'hidrogen verd a ALIER i utilitzar-lo com a combustible a la seva planta de cogeneració elèctrica.

D' altra banda, estan en curs accions de millora de consum d' aigua, el canvi de caldera generadora de vapor i electricitat, i un projecte de construcció de planta fotovoltaica a les teulades de les naus de producció.

El 2024 està prevista la instal·lació d'una planta de biomassa per abastir gran part del consum energètic de la planta de producció.

RSs: 2

Ref. GRI Standard: 2-25, 205, 206

La nostra organització està compromesa o actua en els següents aspectes:

Anticorrupció
Respecte als drets de propietat
 CONTRACTACIÓ LOCAL
  Percentatge expressat en valor econòmic monetari sobre la contractació total 
Més del 50% dels productes i serveis adquirits o contractats per ALIER són de procedència local o regional.
  Ref. Gri Estàndard: 204-1.a
 PRÀCTIQUES DE COMPETÈNCIA 
   
ALIER NO disposa de causes jurídiques pendents o condemnatòries pel que fa a la competència deslleial o en les quals l' organització s' hagi vist involucrada.
 
  Ref. Gri Estàndard: 206-1.a
   
 LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I EL SUBORN
   
ALIER implementa amb èxit protocols interns per avaluar i controlar la corrupció.
 
  Ref. Gri Estàndard: 205-3.a
   
 VALORS MISSIÓ I/O ORGANITZACIÓ ASSOCIATS AL BON GOVERN 
   
ALIER ha formulat una missió i valors que contemplen el bon govern de l'organització.
   
 ANÀLISI DE NECESSITATS I EXPECTATIVES DELS GRUPS D'INTERÈS. Materialitat (grau d'interès i influència)
   
ALIER ha formulat una anàlisi de materialitat per conèixer els aspectes de més interès per als stakeholders.
   
 PRÀCTIQUES DESTACADES
 • L'empresa va reformular el 2019 els seus valors, que es publiciten i comparteixen amb la totalitat de la plantilla i els tercers en diverses accions, sent el principal "les persones primer", tractant-nos amb bons i responsables vincles, amb honestedat, transparència i integritat, apostant per la millora contínua, amb autocrítica, responsabilitat i ment oberta, movent-nos l'empatia, la generositat i el respecte i, en general, pel respecte als drets humans.
 • ALIER disposa d'unSànit de Gestió del Compliance Legal, de Prevenció de Delictes i/o Antisuborn/Anticorrupció expressat a través del seu Codi Ètic.
 • ALIER manté un fort compromís amb el compliment de la llei i dels seus valors ètics que es plasmen en el Codi Ètic i les Polítiques de compliance d'ALIER SA, i que són d'obligat compliment per a tots els membres de l'organització, sense cap distinció.
 • ALIER, disposa d'un Canal Ètic permet a qualsevol empleat, col·laborador o tercer aliè a l'organització comunicar o denunciar l'existència d'un incompliment legal o de les Polítiques de compliance d'ALIER. També permet que es pugui realitzar una consulta o sol·licitar resoldre un dubte sobre la interpretació o aplicació de la llei o de la normativa interna de compliance.
 • A més, ALIER té com a objectiu convertir-se en una "empresa sostenciitzadora", que a banda de proporcionar als seus clients productes més sostenibles, els ajudi a implementar accions per reduir l'impacte ambiental de les seves activitats i productes, estenent el seu compromís amb la sostenibilitat en tota la cadena de valor.
 • ALIER ajuda terceres empreses en la seva lluita per ser sostenibles, contribuint a garantir l'equilibri entre creixement econòmic, cura del medi ambient i benestar social.

RSs: 47

Ref. GRI Estàndard: 418

La nostra organització està compromesa o actua en els següents aspectes:

Pràctiques justes de màrqueting, informació objectiva i imparcial i pràctiques justes de contractació
Protegir la salut i la seguretat dels consumidors
Consum sostenible
Atenció al client, suport i resolució de queixes i conflictes
Protecció i privacitat de les dades dels consumidors
Educació i sensibilització
 ATENCIÓ ADEQUADA A CLIENTS, CONSUMIDORS I USUARIS
   
ALIER disposa d'un sistema de atenció a les sol·licituds d'informació i queixes dels seus clients, consumidors o usuaris.
 SEGURETAT PRODUCTE/SERVEI
   
ALIER avalua els impactes en la salut i la seguretat associats a diverses categories de productes o serveis, per tal d' introduir millores en aquests.
  Ref. GRI Estàndard: 416-1.a
   
 PUBLICITAT ETICA I PUBLICITAT ENGANYOSA
   
ALIER compleix normatives i codis ètics relacionats amb les seves comunicacions de màrqueting, com publicitat, promoció i patrocini. — 0 Incompliments.
 
  Ref. GRI Estàndard: 417-3.a
   
 PRIVADESA DEL CLIENT I DE L'USUARI
   
No hi ha reclamacions fonamentades sobre violacions de la privadesa del client/consumidor.
 
 
ALIER garanteix la protecció de dades i la privacitat dels seus clients i consumidors en relació a dades i informacions personals o altres garanties de confidencialitat.
 
  Ref. GRI Estàndard: 418-1.a
 PRÀCTIQUES DESTACADES
 • L'any 2019 es va reforçar el nostre Departament de l+D+I d'ALIER amb la millora i ampliació de les instal·lacions i amb la contractació de nou personal.
 • ALIER ha implementat un servei especial d'atenció al client, denominat per la companyia "Value Added Paper from Alier" (VAPA), que comprèn l'assistència i l'assessorament tècnic integral als clients, amb oferiment de solucions personalitzades a cadascun d'ells, aportant millores industrials en les seves plantes, permetent-los millorar l'eficiència, desenvolupar nous productes, trobar noves solucions a problemes industrials i fins i tot estalviar costos i millorar la rendibilitat de les seves plantes.

RSs: 51

Ref. GRI Estàndard: 403

La nostra organització està compromesa o actua en els següents aspectes:

Creació d'ocupació i desenvolupament d'habilitats
Promoció de la salut
 IMPACTE EN LA COMUNITAT LOCAL
   
  Ref. Gri Estàndard: 413-2.a
   
 PLANIFICACIÓ D'ACCIONS DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNITARI
   
ALIER realitza accions puntuals de cooperació per al desenvolupament comunitari basats en necessitats específiques.
  Ref. Gri Estàndard: 413-1.a
   
 DESTINATARIS DE L'AJUDA O COOPERACIÓ PROPORCIONADA
ORGANISMES BENEFICIARIS
Universitats, Institucions científiques.
 ACCIONS DE SUPORT A LA COMUNITAT
 
             ....................... NOMBRE D'ACCIONS PROGRAMADA DE SUPORT A ENTITATS COMUNITÀRIES O D'INTERÈS SOCIAL 
2022  L'evolució no està disponible ?
 PRÀCTIQUES DESTACADES
Ref. GRI Standard: 2-28, 2-29

Entitats acadèmiques i de recerca

 • ALIER disposa d'acords amb universitats, com la Universitat de Lleida, la Universitat de Terrassa (UPC) i amb centres tecnològics com l'EURECAT.
 • En aquest sentit, ALIER juga un paper actiu i impulsor en la creació i posada en marxa del Màster Universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica organitzat per ASPAPEL, juntament amb l'Escola de Terrassa, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Amb l'objectiu de crear una formació universitària especifica en paper, que no existia, UPC – Aspapel – i empreses associades, van decidir promoure el màster universitari en tecnologia paperera i gràfica a través de la concessió de beques que inclouen l'abonament del 100% del cost de la matrícula i la part pràctica de 810 hores a l'empresa, que inclou un ajut econòmic a l' estudi. El primer quadrimestre 100% teòric es realitza a la universitat de Terrassa, i el segon quadrimestre, els estudiants estan a jornada completa a Alier per poder realitzar les seves pràctiques i TFM. Hi ha la possibilitat que aquests alumnes un cop finalitzat el màster segueixin la seva carrera professional a Alier .

Entitats culturals i esportives

 • ALIER disposa d'acords de patrocini del Club de Futbol Roselló i de l'Atletic Lleida, havent creat el 2021 el "Club Alier", obert a totes les persones que treballen a Alier i dirigit per membres de la plantilla, per tal d'organitzar activitats esportives, culturals i filantròpiques de diversa índole. Aportació a la Fundació Alex.
 • Així mateix, ALIER és patrona de la fundació del Museu Molí Paperer de Capellades, membre de l'Associació dels Amics del Paper i patrona de la Fundació per a la Salut i la Sostenibilitat.

Accions de protecció social

Durant els darrers 2 anys, s' han realitzat les següents accions de desenvolupament de la comunitat local:

 • Col·laboració amb Creu Roja per a incorporació de personal en risc d'exclusió social.
 • Donació de material informàtic per a recollida de fons a benefici del projecte solidari de la Marató de TV3.
 • Subcontractació del servei de Jardineria a la Fundació Sant Joan de Déu, per a la integració laboral de persones discapacitades.
 • Compra de matèria primera a TIRGI, empresa que realitza integració laboral i social de persones en situació de risc d' exclusió a través d' activitats de recollida, triatge i classificació de residus.
 • Recollida d'EPI's generats durant el Covid-19 a través de la Fundació Aspros per a la integració laboral per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Entitats sectorials i representació

 • La nostra organització forma part de la patronal espanyola de fabricants de pasta, paper i cartró ASPAPEL, la CEOE, FOMENT DEL TREBALL del CLUSTER DE RESIDUS de Catalunya, d'ITENE, d'AIMPLASS i del FÒRUM EMPRESA.
 • Dins d'aquest compromís social i empresarial amb el sector paperer, la presidenta del Consell d'Administració d'ALIER, Doña Elisabet Alier, va ser presidenta d'ASPAPEL des de setembre de 2020 fins a novembre de 2022. Això li ha permès representar el sector i tenir interlocució directa amb diversos organismes i institucions i amb l' administració.
 • En l' actualitat, la Presidenta del Consell d' Administració d' ALIER, la senyora Elisabet Alier, ha estat nomenada presidenta del CLUSTER DE RESIDUS de Catalunya.
 • A més, ALIER, a través d'ASPAPEL, s'integra en els grups d'interès en el marc de l'Aliança per a la Competitivitat de la Indústria Espanyola, de la qual formen part les 7 associacions industrials més rellevants del país (ANFAC, AOP, FEIQUE, FIAB, OFICEMEN, UNESID i ASPAPEL) així com en el Fòrum d'Alt Nivell de la Indústria Espanyola.
 • ALIER, a través d'ASPAPEL, també és part del Board de CEPI, la Confederació Europea de la Indústria Paperera, on hi ha representades totes les associacions nacionals de paperers dels estats membres de la UE, així com els CEO's o propietaris de les principals empreses i multinacionals papereres europees.

RSs: 13

 

Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en acció 

La nostra organització coneix l'Agenda 2030 i els seus 17 objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El present informe digital de sostenibilitat inclou una relació dels ODS de major influència en el cicle de vida dels nostres productes i activitats, així com aquelles pràctiques i accions dirigides a avançar en els impactes beneficiosos en aquells que considerem com a prioritaris.

Objectius en què treballem activament

class="lazyload

    

   

 Estat d'aplicació de l'Agenda 2030  
   
ALIER ha previst identificar els ODSs treballar en la seva implementació amb data 2023. 

⚪ RSs: 10

S'han inclòs referències GRI Standard per facilitar a l'organització calcular indicadors en cas de validació GRI.

Objectiu 3: Garantir una vida saludable i promoure el benestar de tots a totes les edats.
Ref. GRI Estàndard: 203-2, 305-1, 305-2, 305-3, 305-6, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 401-2, 403-6-a, 403-6-b, 403-9-a, 403-9-b, 403-9-c, 403-10-a, 403-10-b, 403-10-c
 • Foment d' hàbits saludables a través del Club Alier.
 • Participació la lliga local de futbol 7 d' equip format per treballadors d' Alier.
 • Subvenció parcial quotes gimnàs local.
Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de la vida per a tothom.
Ref. Gri Estàndard: 404-1
 • Foment formació a tots els treballadors.
 • Beques per a estudis.
 • Foment d' incorporació de joves a través de convenis amb universitats i centres de formació professional.
Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes.
Ref. Gri Estàndard: 102-22, 102-24, 202-1, 203-1, 401-1, 401-2, 401-3, 404-3, 405-1, 405-2, 406-1, 414-1, 414-2
 • Activitats formatives per al foment de la igualtat.
 • Plans d' igualtat d' oportunitats sense distinció de sexe en estructura productiva.
Objectiu 6: Garantir la disponibilitat i gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tothom.
Ref. Gri Estàndard: 303-1-a, 303-1-c, 303-2, 303-3-c, 303-4, 303-5-a, 303-5-b, 304-1, 304-2, 304-3, 304-4-, 306-1, 306-2, 306-3, 306-5
 • Projectes de reducció de consum d' aigua.
 • Projectes de recirculació interna d' aigua.
 • Projectes de disminució d' abocament d' aigües.
Objectiu 7: Garantir l'accés a l'energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom.
Ref. Gri Estàndard: 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5
 • Projecte de planta de biomassa per a producció vapor.
 • Projectes plaques solars en teulades i terrenys agrícoles per a subministrament d' energia elèctrica.
 • Projectes de reducció de consum elèctric, i certificació d'ISO 50001:2018.
Objectiu 8: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, ocupació plena i productiva i un treball digne per a tothom.
Ref. GRI Estàndard: 102-8, 102-41, 202-1, 202-2, 203-2, 204-1, 301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 401-1, 401-2, 401-3, 402-1, 403-1-a, 403-1-b, 403-2-a, 403-2-b, 403-2-c, 403-2-d, 403-3, 403-4-a, 403-4-b, 403-5, 403-7, 403-8, 403-9-a, 403-9-b, 403-9-c, 403-10-a, 403-a, 403-b -10-b, 403-10-c, 404-1, 404-2, 404-3, 405-1, 405-2, 406-1, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2
 • Trasllat dels increments salarials pactats a la totalitat de la plantilla.
Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
Ref. GRI Standard: 201-1, 203-1
 • Certificació ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001.
 • Creació de la figura del VAPA, per a la captació de les necessitats i desitjos dels clients.
 • Revisió contínua dels processos i els productes cap a la sostenibilitat. 
Objectiu 11: Fer que les ciutats i els assentaments humans inclosos, segurs, resilients i sostenibles.
Ref. Gri Estàndard: 203-1
 • Valorització de matèries primeres sense solució circular al mercat (actualment van a abocador (TPK)).
Objectiu 12: Garantir el consum sostenible i les modalitats de producció.
Ref. GRI Estàndard: 301-1, 301-2, 301-3, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 303-1-a, 303-1-c, 305-1, 305-2, 305-3, 305-6, 305-7, 306-1, 306-2, 306-3, 306-4, 417-1
 • Solucions circulars per a residus plàstics generats en el procés de producció.
 • Projectes per a l' aprofitament de la cel·lulosa i reducció de residus en el procés.
 • Anàlisi cicle de vida (ACV) en productes clau i declaració ambiental de producte (DAP).
Objectiu 13: Prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
Ref. Gri Estàndard: 201-2, 302-1, 302-2, 302-3, 302-4, 302-5, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5
 • Validació respecte ISO 14064-1:2019 de les emissions de petjada de carboni.
 • Projectes per a l' aprofitament del biogàs generat a la depuradora per a la producció d' energia tèrmica.
 • Projecte de planta de digestió de llots anaeròbics per incrementar l' aprofitament del biogàs.
 • Obtenció del segell CALCULO del MITECO, i desenvolupament de pla d' acció sostinguda de les emissions, amb compromís Net ZERO.
Objectiu 15: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar de manera sostenible els boscos, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl i aturar la pèrdua de biodiversitat.
Ref. GRI Estàndard: 304-1, 304-2, 304-3, 304-4, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5, 305-7, 306-3, 306-5
 • Ús de primeres matèries procedents 100% de paper i cartró recuperat.
 • Certificació FSC / PEFC.
Objectiu 17: Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'Aliança Global per al Desenvolupament Sostenible.
Ref. Gri Estàndard: 207-1, 207-2, 207-3, 207-4
 • Acord amb Engie per a la implantació d' una planta de biomassa per a subministrament d' energia tèrmica a la planta de producció de Roselló.
 • Participació en grups d' interès, com ASPAPEL i el CLUSTER DE RESIDUS de Catalunya, per fomentar el desenvolupament d' estratègies sotenibles en el sector.

⚪ RSs: 120

Valoració de l' Índex de Sostenibilitat d' ALIER 

     Inclou el grau de progrés en la implementació de la NORMA ISO 26000 i les pràctiques de sostenibilitat en l'Agenda SDS 2030

Drets Humans

67
Ref:

Pràctiques Laborals

161
Ref:

Medi ambient i entorn

267
Ref:

Operacions justes

142
Ref:

Consumidors i Clients Y 

131
Ref: 7

Comunitat i desenvolupament

83
Ref:

  Governança i transparència

357
Ref:


L'Índex RS26000 és una avaluació quantitativa de la sostenibilitat basada en un conjunt d'indicadors específics de responsabilitat social i ambiental corporativa. Es necessiten més de 200 variables com a referència i integra la informació declarada per l'organització en el marc de l'Agenda ISO 26000 i 2030.

La Índexs i informes de sostenibilitat RightSupply RS26000 generat enaquesta plataforma hade sotmetre's a un procés de verificació de continguts per part dels auditors ECOMUNDIS.  L'organització podrà optar a validacions ampliades del seu Índex RS26000, per organismes oficials de certificació i dins dels seus propis processos de certificació d'estàndards i estàndards.

Certificat RS26000

Un cop verificats els continguts, l' organització pot fer públic o comunicar el seu Índex RS26000 davant els seus clients i altres parts interessades. El Certificat RS26000 té una validesa màxima anual des de la data de la seva emissió i, un cop aquest hagi prescrit, la plataforma mantindrà accessible el present Informe RS26000 per un màxim de tres mesos.

Right Supply es reserva el dret a revocar el certificat RS26000 i a retirar d'aquesta plataforma aquells continguts declarats per l'organització, si es demostra que l'organització ha comès l'omissió d'aspectes rellevants o en falsedat de la informació facilitada.

Sistema d'Avaluació

AVALUACIÓ DE L'ÍNDEX RS26000

El sistema d'avaluació RightSupply tradueix el valor numèric de l'índex RS26000 a una escala de lletres de menor a major sostenibilitat i segons el gràfic següent.

Les organitzacions amb puntuacions A+ compleixen addicionalment elssegüents [requisits].

AVALUACIÓ RS 26000 PER A MATERIALS FONAMENTALS

D'altra banda i de manera complementària, l'actuació de l'organització s'avalua numèricament per a cadascuna de les set matèries fonamentals de Responsabilitat Social Corporativa (ISO 26000) i per una escala que atorga 7 punts o estrelles.  Per tal de reconèixer els esforços de les organitzacions, s'estableix que les quatre estrelles amb més puntuació es distingeixen amb el color daurat. D'aquesta manera, l'organització podrà quantificar el nombre total d'estrelles daurades obtingudes acumulada.

OPCIONS

RS 26000 CSI - ÍNDEX DE SOSTENIBILITAT DE L'EMPRESA

L'Índex de Sostenibilitat de l'Empresa és el sistema d'avaluació i puntuació escollit per les organitzacions per analitzar objectivament el seu progrés en sostenibilitat, millorar-lo progressivament i comunicar-lo als seus clients i grups d'interès.

Gràcies a la informació introduïda a la plataforma, el sistema genera automàticament l'Informe RS26000, facilitant l'avaluació i la informació de responsabilitat social corporativa de les empreses. Aquest informe es pot registrar com un document de la COP (Communication On Progres) en l'esquema del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

RS 26000 SVC - CADENA DE VALOR SOSTENIBLE

Sustainable Value Chain és un Servei d'Avaluació d'Índexs de Sostenibilitat de Proveïdors per a la cadena de subministrament d'empreses.  RS 26000 SVC informa anualment d'indicadors per a la seva organització, agregats i per proveïdors, sobre qüestions tan importants com l'economia circular, el canvi climàtic i altres aspectes rellevants de l'àmbit del bon govern corporatiu.

Índex RS26000 verificat

 

1208

22
class="lazyload

 

Ref. GRI Standard: 2-5

◉ Registre de validació

El present informe RS26000 ha estat validat per:
Pablo ChamorroECOMUNDIS

Pot descarregar aquí el Màster File de la Història: RS26000 ALIER 2022
Data d' última edició:
5 December, 2023 –

ORGANITZACIÓ: ALIER  CENTRE/s – COBERTURA: 

Fabricació, reciclatge i valorització de paper a partir de materials recuperats.

 

TRADUCCIONS AUTOMATITZADES D' AQUEST INFORME DE SOSTENIBILITAT: La present MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT/RSC/ESG ha estat verificada en el seu idioma original. Els navegadors utilitzats pels stakeholders per a la seva consulta, o la mateixa Plataforma RightSupply, podran traduir de forma automàtica la seva transcripció directa, sense que a priori l' organisme certificador consideri el seu contingut traduït com a validat. Per a això es recomanen mètodes com la traducció jurada.