1

La III Jornada d'Acció Sostenible a l'Empresa dedicada a la Comunicació rep una molt bona acollida de tots els seus assistents. 

El passat 29 de març, al World Trade Center de Barcelona, va tenir lloc la III Jornada d'Acció Sostenible en Empresa (JASE) organitzada per Ecomundis i El Port de Barcelona com a organització amfitriona.

L'acte va ser inaugurat per José Alberto Carbonell, CONSELLER DELEGAT del Port de Barcelona, qui ha destacat com "la sostenibilitat té efectes sobre tercers i, per tant, ha d'estar per sobre dels objectius empresarials. Com a entitat pública, hem d'explicar els nostres compromisos mediambientals perquè siguin transparents i comprensibles per al conjunt de la societat".

Dedicats en aquesta ocasió a la Comunicació sobre sostenibilitat, 65 assistents van tenir l'oportunitat de conèixer la normativa, les eines i les recomanacions establertes per vuit ponents de luxe. Virginia Ferrer-Vidal, Josep Maria Masip (Departament de Territori i Sostenibilitat), Maria Passalacqua (Club EMAS), Ana Del Río (DNVGL), Pablo Chamorro (ECOMUNDIS), Jordi Vila (PORT DE BARCELONA) Mari Carmen Rodriguez (B.BRAUN), Arturo Ricarte (TEPSA) i Miquel Lliteras (MB92).

El moderador d'aquestes jornades, Pablo Chamorro, ha estès felicitacions i felicitacions a l'entitat amfitriona per la seva col·laboració i voluntat d'acollir conferències que persegueixin sinergies entre gestors mediambientals i de sostenibilitat amb l'objectiu de promoure i comunicar els seus compromisos i accions de protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenible i l'economia circular.

Entre els continguts exposats, a continuació destaquem alguns dels que es poden descarregar a través de les presentacions adjuntes en pdf.

1

Resum de presentacions


 • Tècnicament, EMAS es presenta com l'opció de comunicació més completa i potent d'avui. Gràcies a les Declaracions Ambientals d'EMAS, la seva validació i registre acredita la comunicació més solvent i transparent pel que fa a la gestió i el rendiment ambiental de les organitzacions. Registre avalat per un Reglament Europeu que també té certs avantatges. Cal assenyalar que hi ha una gran quantitat d'informació per part de les pròpies organitzacions que tenen aquesta distinció.
 • El Departament de Territori i Sostenibilitat lidera el projecte Europeu Interreg-ENHANCE que impulsa les vies necessàries per obtenir nous incentius per a les empreses registrades a l'EMAS. Bones notícies per a aquelles empreses que tenen aquest registre en virtut del Reglament Europeu EMAS. En els propers dos anys s'activaran incentius, bonificacions, simplificació de tràmits, reducció d'algunes inspeccions i altres avantatges que s'han explorat i que s'aprovarien en els propers dos anys.
 • Els canvis en el Reglament EMAS, que afecten els continguts de les Declaracions Ambientals, tenen com a objectiu fer més flexibles les magnituds utilitzades en els indicadors bàsics i específics, que s'han de comunicar en una evolució d'un   mínim de tres anys. Els indicadors associats a aspectes ambientals significatius indirectes també s'han d'incloure en les Declaracions Ambientals i incloure com s'ha adoptat o valorat la viabilitat d'implementar les millors pràctiques ambientals que s'han aprovat de manera sectorial. L'indicador de biodiversitat s'ha revisat per a una major utilitat.
 • Es recomana clarament l'ús de mitjans digitals per a la publicació i format de la Declaració Ambiental, així com la seva integració amb altres documents o informes corporatius com la RSC o informes de sostenibilitat.
 • La validació o verificació de la Declaració Ambiental no és l'objectiu, forma part del camí necessari per informar d'una comunicació veraç de les dades ambientals i de la informació. Els canals i elements de comunicació s'han de desenvolupar més endavant en funció dels seus destinataris i d'acord amb un Pla de Comunicació o pla de participació dels grups d'interès.
 • La Llei 11/2018, d'informació no financera, incorpora novetats rellevants, ja que en el cas d'entitats que han obtingut el registre EMAS, es considerarà vàlida i suficient, per complir amb l'apartat de l'informe dedicat a la informació ambiental, la informació continguda en la declaració ambiental validada pel verificador acreditat en la mesura que aquest certificat no només opera per centre de treball i cobreix tota l'activitat de l'empresa. No obstant això, l'acreditació EMAS no podrà en cap cas eximir l'entitat d'informar sobre l'activitat ambiental en l'informe no financer, amb l'objectiu de contenir en un únic document tota la informació no financera exigida per la Directiva. Les empreses amb estudis més detallats de petjada de carboni, polítiques per adaptar-se als impactes del canvi climàtic o altres àrees ambientals poden proporcionar aquesta informació, a més de la resta de la informació ambiental requerida.
 • Es va afirmar que en un futur pròxim, en l'horitzó 2030, els interessats no entendran que una empresa utilitzi l'anomenat "Sostenible" o "Ecoeficient" si no disposa de plans de gestió i actuacions en quatre eixos principals:
  1. Una gestió basada en la millora contínua d'indicadors de rendiment o comportament ambiental en els processos productius o desenvolupament o presentació del servei.
  2. Una estratègia d'ecodisseny a mitjà i llarg termini per a productes i serveis que tingui en compte l'economia circular i la simbiosi industrial.
  3. Adopció d'energies renovables mitjançant adquisició d'energia certificada o autoproducció.
  4. Interacció o participació dels grups d'interès, així com l'anàlisi de les necessitats i expectatives dels grups d'interès en el marc de la responsabilitat social corporativa i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Acció Sostenible


La xarxa AcciónSostenible® és una comunitat no associativa d'empreses i grups d'interès que col·laborem lliurement en projectes i accions per al desenvolupament d'un nou paradigma de negoci basat en els progrés econ-mic i el desenvolupament sostenible.
Totes les accions dutes a terme es proposen,planifiquen, executen i financen per les mateixesempreses participants que s'hagin involucrat en cada projecte de lacomunitat AccióSostenible®. ECOMUNDIS és l'empresa gestora de les actuacions i els programes juntament amb les empreses amfitriones.
Coordinador d'Acció Sostenible®
[email protected] - Tel. 93 7777 623

ECOMUNDIS EDITORIAL,SL. https://twitter.com/Ecomundis

1

NOTA DE COMUNICACIÓ: Requisits i eines de comunicació en matsria de Sostenibilitat

El proper divendres 29 de marçde 9h a14h,tindr'lloc a l'edifici World Trade Center de Barcelona la tercera edició de les Jornades d'Acció Sostenible a l'Empresa (JASE), un taller formatiu organitzat per Ecomundis i que aquest cop té com organització amfitriona l'Autoritat Portuária de Barcelona.

Un esdeveniment caracteritzat per ser fruit de la col-laboració entre diferents empreses amb el suport d'organismes i institucions ques seus coneixements t'cnics i bones pr'ctiques. JASE'19, tindrà el plaer de comptar amb el saber fer de DNVGL, el Departament de Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya), l'EMAS Club, TEPSA, B. BRAUN i MARINA BARCELONA'92, a partir de les aportacions dels propis organitzadors.

Sota el titol Requisits i eines de comunicació en mat'ria de Sostenibilitat , el dia de les diferents indicacions i recomanacions en aquesta mat'ria, fent valdre la Reglament EMAS i les declaracions ambientals com a eina de comunicació solvent i versétil per aquest prosit.

Són molts els aspectes que envolten les demandes internes i externes de comunicació corporativa, des de les emissions de CO2, com resultat i principal indicador de la lluita contra el canvi clim'tic, passant per l'economia circular, les petjades ecol'giques, l'ecodisseny o l'eco-etiqueta entre d'altres. Tot un mar de possibilitats per donar a donar a con-izer com tradueix el compromís mediambiental en informació comprensible per al públic destinatari de les mateixes.

En aquesta jornada s'introduiran els canvis principals que incorpora la modificació del Reglament Europeu EMAS, així com d'altres eines complement-ries per donar resposta a les demandes de comunicació ambiental que els interessats o les parts interessades incorporen a les sevesives espera d'informació vera i validable.

També tenim l'oportunitat de con-izer de més a prop del Projecte Interreg Europe ENHANCE, liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. Un projecte de cooperació interregional que permet millorar les polítiques regionals sobre eficiéncia en l'ús de recursos a través de l'EMAS i impulsar i donar visibilitat a l'EMAS com motor de l'economia circular.

Com a novetat, Ecomundis, empresa que publica informes de sostenibilitat corporatius, presentarà el primer model de Declaració Ambiental auto-editable en línia per a les organitzacions de pr'pies.

Per q'estions d'espai aquest esdeveniment est' dirigir a empreses i activitats amb sistemes de gestió ambiental certificats o en procés d'implementació. Disposarà de places addicionals per a assistents estudiants i altres activitats en funció de les inscripcions lliures i per ordre de petició d'assistència.

FORMULARI D'INSCRIPCIONS: https://ecomundis.com/forms/jase19/

A continuació es mostra el programa i el va relacionar amb ponents.

Documentació i presentacions

1